گزارش‌های روزانه بازدید:1506 تاریخ نشر:2014-05-25

سارن عبدالقوی عمری فرمانده متعهد به حقوق بشر در ولایت ارزگان

بخش نظارت و بررسی دفتر ولایتی ارزگان

سارن عبدالقوی عمری که در این اواخر سمت قوماندانی امنیه ولسوالی چوره ولایت ارزگان  را عهده دار شده، یک شخص متعهد، صادق، وطندوست ویک صاحب منصب لایق و وظیفه شناس در پولیس ملی این ولایت است.

موصوف با کمال صداقت و امانت داری  توانسته خدمات عمده و ارزنده‌ای  را برای مردم ولایت ارزگان به ویژه مردم چوره انجام دهد که از جمله می‌توان تامین امنیت کامل و سرتا سری - حتی در نقاط دور دست ولسوالی چوره ولایت ارزگان که سال‌ها تحت خط سرخ ناامنی قرار داشت، را نام برد

ولی از همه مهمتر اینکه آقای عمری به مسائل حقوق بشری و احترام به قانون و تحکیم عدالت نقش  برازنده‌ای را در این ولسوالی بازی کرده که نمونه‌ای بارز آن گرفتاری و به پنجه‌ای قانون سپردن افراد و اشخاصی بود که به تاریخ 1392/8/29 دو تن از واکسیناتوران رضا کار را شهید ساخته بودند، از سوی دیگر آقای عمری تمام پشنهادات اصلاحی را که در راستای بهبود موضوعات حقوق بشری از طرف دفتر ولایتی ارزگان در یافت می‌نماید به اسرع وقت عملی ساخته و همواره از پشنهادات سازنده استقبال می‌نماید.

فدا کاری‌ها و ایثار موصوف باعث شده که مردم این ولسوالی به نظام حاکم اعتماد کامل نموده و در سایه این نظام  زندگی خود را با کمال عزت، حرمت و امنیت سپری نمایند.

آقای عمری که به تعداد 600 تن از افراد پولیس ملی و محلی را در ولسوالی چوره ولایت ارزگان رهبری می‌کند، تمام مامورین پولیس  را طوری عیار و متعهد به وظیفه نموده که هیچ یک از ساکنین محل اعم از زنان، مردان و اطفال از سوء رفتار پولیس علیه مردم شکایت نداشته و پیر و جوان در سایه‌ای حمایت پولیس با قلب مطمئن، حیات روز مره‌ای خویش را به پیش می‌برند.

حسن رفتار پولیس به سرکردگی آقای عمری مردم را بیشتر از هر وقت دیگر مایل به همکاری با دولت نموده و اکثریت ساکنین این ولسوالی بیرق ملی افغانستان را در بام‌های خانه‌ها و دکان‌های خویش نصب کرده اند. دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر درولایت ارزگان ضمن تقدیر از عمل‌کردهای شجاعانه و رسا لت‌مندانه محترم سارن عبد القوی از خالق بی‌نیاز توفیق مزید در اجرای امور برای شان آرزو می‌کند.

 


بازنشر این مطلب