حمایت از افراد آسیب‌پذیر یک وجیبه اخلاقی و قانونی است

دفترولایتی ارزگان

به تاریخ 1393/4/12 جلسه‌ای دادخواهی کمیته‌ای حمایت از افراد آسیب پذیر به ابتکار دفتر ولایتی کمیسون مستقل حقوق بشر ارزگان، ‌با اشتراک نمایندگان ریاست‌های امور مهاجرین، امور زنان، کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین، حج واوقاف، نمایندگان موسسئات خیریه، ریس اتحادیه معلولین، مسئولین بخش‌های تعلیمات، حمایت از حقوق زنان، حمایت از حقوق اطفال دفتر ولایتی کمیسون وسایر اعضای این کمیته در تالار جلسات دفتر ولایتی ارزگان تدویر یافت.

جلسه متذکره نخست با کلام الله مجید توسط یک تن از مشترکین آغاز یافته سپس محترم فخرالدین فایض مسئول نظارت و بررسی دفتر ولایتی ارزگان در مورد معرفی افراد وگروههای آسیبپذیر صحبت نموده گفت:  افراد آسیبپذیر شامل بخش‌های ذیل می‌باشد:

1 - مهاجرین و افراد بی‌جاشده

2- افراد مبتلا به امراض  روانی شديد

3-  معلولين و خانواده‌های آنها

4- اطفال و نوزادان

5- افراد مبتلا به مرض های مزمن و صعب العلاج5

6 - معتادین مواد مخدر

7- محبوسین وافراد سلب آزادی شده

8-افراد مبتلا به ايدز يا ساير امراض  قابل انتقال از طريق تماس جمسی و جنسی

سپس داکترعبدالغفار ستانکزی در مورد اهمیت این جلسه واینکه چگونه میتوان از افراد آسیب پذیر جامعه با توجه به امکانات  دست داشته ای خویش حما یت موثر نمایم صحبت نموده افزود:

یگانه راه حل موثر برای حمایت از افراد آسیب پذیر تشکیل و تدوام جلسات دادخوای کمیته‌ای حمایت از افراد آسیب‌پذیر  و گشترش کمیته‌ای متذکره در بین جامعه‌ای مدنی و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی و موسسات خیریه می‌باشد. اما مشروط بر اینکه مواد و مفاهیم که در جلسات مطرح می‌شود در خارج از جلسات جامه‌ای عمل پوشانیده شود.

متعاقباً‌ محترمه فاطمه سادات مدیر حقوق ریاست امور زنان ولایت ارزگان در مورد نقش ریاست حج و اوقاف و دیگر نهادهای دولتی که قویه‌ای اجرایوی دارند، در راستای تحکیم اهداف این جلسات صحبت نموده افزود:

تنها راه که میتواند آرمان وآمال  اعضای کمیته دادخواهی و حمایت از افراد آسیب‌پذیر را در کرسی عمل بنشاند این است که نهادهای صاحب قوت اجرایی، در اجرای مطروحات متفقه‌ای جلسات دادخواهی اقدام نماید.

سپس نظریات اعضای جلسه در موارد که شامل آجندا بود جمع‌بندی شده و توافق به این شد که در جلسه‌ای بعدی نمایندگان نهادهای اجرای نیز در جلسات متذکره اشتراک نموده و از جانب اداره‌ای خویش برای اعضای کمیته پاسخ ارایه نمایند.


بازنشر این مطلب