گزارش‌های روزانه بازدید:1457 تاریخ نشر:2014-12-06

کارگاه آموزشی روش های بررسی قضایای جرمی با رعایت حقوق مضنون و متهم

كار گاه آموزشي سه روزه تحت عنوان « روشهای بررسی  قضایای جرمی با رعایت حقوق مظنون و متهم» در سالون کنفرانس‎های لوای چهارم پیاده‎ای  اردوی ملی مستقر در ولایت ارزگان، با اشتراك  32 تن از منسوبین اردوی ملی، از  تاريخ 10 قوس الي 12 قوس  1393 تدوير گرديد.

این کارگاه با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردیده  سپس آقای محمدصادق آمر حقوق لواء  متذکره ضمن قدردانی از تنظیم و تدویر این ورکشاب برای مسنوبین اردوی ملی گفت:  نظام هر کشور متکی به بازوی راست همان کشور است که بدون تردید اردوی ملی افغانستان بازوی راست کشور مان را تشکیل مدهد، اما مهم است که بازوی راست کشور، در تمام اعمال خود ماهرانه، صادقانه و مسلکی گام بردارند که یگانه راه ماهر ساختن و مسلکی ساختن پرسونل تحقیق، تعقیب وگرفتاری اردوی ملی همانا  دایر نمودن همچو  ورکشاپ‎ها و برنامه‎های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت می‎باشد.

متعاقباً آقای فخرالدین فایض مسئول نظارت و بررسی دفتر ولایتی ارزگان ضمن سپاس و قدردانی از همکاری‎های مداوم مشاوریت حقوقی لواء چهارم اردوی ملی مستقر در ولایت ارزگان، در مورد بررسی واقعات جرمی  صحبت مفصل ارایه نموده افزود: در واقع محل واقعه می‎تواند منحیث کلید باشد برای یافتن دریچه‎ای از عمق حادثه،  بناء مامورین بررسی در قسمت بررسی دقیق محل واقعه که نقش مهم در ردیابی عامل قضیه دارد توجه خاص مبذول بدارند.

آقای فایز همچنان در مورد  روش‎های اخذ اظهارات مظنون و متهم مفضلا صحبت نموده گفت:  اخذ اظهارات از مظنون و متهم باید عاری از هرگونه فشارهای روحی، جسمی و روانی بوده ودر حین مصاحبه و اخذ اظهارات رعایت حقوق بشری افراد و اشخاص یکی از اصول پذیرفته شده‎ای کشور مان است.

سپس آقای محمدصادق خان آمر حقوق لوای اردوی ملی در مورد حقوق مظنون و متهم صحبت‎های همه جانبه نموده گفت: سلب آزاد بودن اشخاص و افراد موجب سلب انسانیت شان نشده بلکه ماننده اشخاص عادی  از حق کرامت انسانی، حق ترجمان، حق وکیل مدافع، حق محاکمه‎ای عادلانه، حق طی مراحل قانونی و... حقوق انسانی و بشری خود باید برخوردار باشند

آقای محمد صادق افزود: به هر اندازه‎ای که میزان تطبیق قانون در عملکرد قوای مسلح بالا برود به همان اندازه میزان اعتماد ملت و مردم به این قوا افزایش می‎یابد، لذا تمام پرسونل اردوی ملی و جز وتام‎های مربوطه، قبل ازینکه قانون را بالای ملت تطبیق کنند، باید در قسمت عملکرد خویش متوجه باشند تا بتواند فرهنگ قانون و قانون مداری را در متن قوای نظامی نهادینه سازند و از طرف دیگر اعتماد و باور مردم و ملت که یک نیاز خاص اردوی کشور است  را حاصل نموده و در امور محوله‎ای خویش کامگار باشند.

متعاقباً آقای عبدالشکور روستای معاون تعلیمات دفتر ولایتی ارزگان در مورد معرفی، صلاحیت‎ها، دستاوردها و وظایف کمیسون معلومات مختصر ارایه نموده گفت: کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان  همواره سعی و تلاش نموده تا ارگان‎های امنیتی  خصوصاً مامورین تحقیق جرایم  کشور از لحاظ مهارت‎های مسلکی تقویه شوند تا بتوانند وظایف محوله‎ای شان را در چوکات قانون با رعایت موازین حقوق بشری اجرا نمایند.

قابل یادآوری است که در این ورکشاب روی موضوعات، مصاحبه با قربانی، معرفی شاهد قضیه و نحوه‎ای اخذ اظهارات شاهد، تشریح و توضیح قانون منازعات مسلحانه، تشریح و توضیح اعلامیه جهانی حقوق بشر، نیز مطالب مهم ارایه وپیشکش گردید.

در ختم این ورکشاپ منسوبین اردوی ملی با تعهد نامه‎ای کتبی تعهد سپردن که در اعمال کردن موازین حقوق بشری مساعی خود را به خرچ داده و حسب توان خویش  طوری قدم خواهد برداشت که اصول و قوانین بشر دوستانه‎ای بین‎المللی رعایت شود.

فخرالدین فایض

مسئول نظارت وبررسی – ارزگان.


بازنشر این مطلب