گزارش‌های روزانه بازدید:1707 تاریخ نشر:2015-01-17

گزارش از جلسه توضیح قانون منع خشونت علیه زنان

دفتر ولایتی ارزگان

به تاریخ 1393/10/21 جلسهای آگاهیدهی تحت عنوان (توضیح قانون منع خشونت علیه زنان) با اشتراک 15 تن از خانمهای فعال در عرصهای حقوق بشر، استادان مکاتب اناثیه ، نمایندگان ریاستهای امور زنان و صحت عامه در تالار کنفرانسهای دفتر ولایتی ارزگان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تدویر گردید.

جلسهای متذکره نخست با کلام الله مجید آغاز یافت و سپس محترم خالده صاحبی مسئول حمایت از حقوق زنان دفتر ولایتی ارزگان ضمن اظهار قدردانی از اشتراک کنندگان ، در مورد تعریف خشونت و توضیح مواد قانون منع خشونت علیه زنان پرداخته افزود:

خشونت حسب هدایت  مواد کنوانسیون منع خشونت علیه زنان عبارت از: هرگونه عمل خشونت‎آمیز مبتنی بر جنسیت که باعث بروز صدمات و آسیب‎های جسمی، جنسی و روانی و رنج و آزار و تهدید علیه آن‎ها شده و منجر به محرومیت زنان در اجتماع گردد، خشونت تلقی می‎شود.

موصوفه همچنان علاوه کرد: خشونت انواع و اقسام مختلف دارد که در ماده پنجم قانون منع خشونت علیه زنان تذکر داده شده است مانند: تجاوز جنسي، مجبور نمودن به فحشا، ظبط صوت هويت مجني عليها و نشر آن به نحويكه به شخصيت وي صدمه برساند، مجبور نمودن به خودسوزي يا خودكشي و يا استعمال مواد زهري يا ساير مواد آسیب رسان، مجروح و معلول نمودن  و سایر انواع خشونت‎های که در ماده متذکره درج است.

متعاقباً محترم ذکریه مهمند مسئول حمایت از حقوق اطفال دفتر ولایتی ارزگان پیرامون حقوق مجنی علیها و مصادیق خشونت‎ها صحبت نموده افزود: قانون منع خشونت علیه زنان برای خانم‎های که مورد خشونت قرار می‎گیرند حقوق معین و مشخص  را تعین کرده است که قرار ذیل است:
تعقيب عدلي مرتكب خشونت مطابق احكام قانون، دسترسي به مركز حمايوي يا خانه امن يا ساير محلات مصؤن به موافقه وي، دسترسي به خدمات صحي عاجل طور رايگان، داشتن وكيل مدافع يا مساعد حقوقي و سایر حقوق مندرج ماده‎ای ششم قانون منع خشونت علیه زنان.

موصوفه همچنان اضافه کرد: مصادیق این خشونت‎ها عبارت است از :
خشونت‎‎های جنسی: که اکثرا در خانه‎ها صورت می‎گیرد و زنان به خاطر ضعف مسائل فرهنگی نمی‎توانند که به مراجع عدلی مراجعه کنند.

خشونت‎های جسمی: سوزاندن بدن – شکنجه –و غیره

خشونت‎های روانی: بی‎اعتنایی، توهین، تحقیر، محدودیت زنان در محیط‎های خانه و اجتماع و سوء استفاده در محل کار و موسسات آموزشی.

در اخیر این جلسه با دعاییه‎ای و با تمنای محو کلی خشونت علیه زنان خاتمه یافت.

 


بازنشر این مطلب