ازدواج اجباری و تاثیرات منفی آن در جامعه

دفتر ولایتی ارزگان

بخش حمایت از حقوق زنان دفتر ولایتی ارزگان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تاریخ 1393/11/9 جلسه‌ای آگاهی‌دهی را تحت عنوان (ازدواج اجباری و تاثیرات منفی آن در جامعه) با اشتراک 16 تن از زنان فعال مدنی و اساتید مکاتب مربوط شهر ترینکوت  تدویر نمود.

جلسه‌ای فوق الذکر با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردیده و سپس محترمه خالده  صاحبی مسئول حمایت از حقوق زنان دفتر ولایتی ارزگان ضمن تشکر و قدردانی از سهم‌گیری زنان در جلسات کمیسون گفت: ازدواج اجباری عبارت از مجبور کردن یا تحت فشار درآوردن فردی برای ازدواج است و یا به عبارت دیگر ازدواج اجباری عبارت است از: اینکه زن یا مرد جوانی در اثر فشار روحی یا جسمانی مجبور به ازدواج ناخوانده شود.  

ازدواج اجباری در واقع بارزترین  مصداق ضایع ساختن حقوق انسان‌ها است که دختران جامعه قربانیان اصلی این عمل غیر انسانی و غیرقانونی  هستند.

موصوفه همچنان اضافه کرد: بد بختانه این پدیده‌ای شوم در کشورهای مانند افغانستان خیلی آمار درشت و بالایی دارد، بخصوص در قریه‌جات که حاکمیت دولتی محدود است.
ازدواج‌های اجباری هیچ جایگاهی در قوانین نافذه‌ای جمهوری اسلامی افغانستان نداشته و مواد مشخص در قوانین افغانستان به خصوص در قانون منع خشونت علیه زنان پیش بینی شده که عاملین ازدواج اجباری را مجرم خوانده و باید مورد مجازات قرار داده شوند.

سپس محترمه ذاکره مهمند مسئول حمایت از حقوق اطفال دفتر ولایتی ارزگان پیرامون انواع نکاح اجباری صحبت نموده افزود:

  1. زنان بعضاً قربانی فرهنگ بد دان شده و اجباراً به نکاح داده می‌شوند
  2. زنان بعضاً قربانی خواسته‌های اقارب خود شده و بگونه‌ای اجباری در بدل مهر داده می‌شوند
  3. زنان قربانی اعمال غیر قانونی اقارب خویش قرار گرفته و اجباراً در بدل قمار داده می‌شوند
  4. زنان بخاطر مجبوریت اقتصادی برادر، پدر و یا دیگر اقارب خود اجباراً  در بدل پول داده می‌شوند.
  5.  زنان در برابر مال و مواشی اجباراً از طرف اقارب شان به نکاح داده می‌شوند.

موصوفه همچنان افزود: چند عامل عمده در ارتکاب ازدواج اجباری مستقیما دخیل است که می‌توان به عنوان نمونه  از  فقر، عدم آگاهي  و مرد ستيزي كه در جامعه‌ای ما حاکم است نامبرد.

در اخیر محترمه خالده صاحبی ضمن جمع‌بندی مباحث افزود: اثرات بد ازدواج اجباری در جامعه‌ای ما این است که  لت وکوب، تحقیر وتوهین، دشنام، مجبور به خودسوزی و خودکشی و غیره خشونت‌های فامیلی اکثراً بالای آن  زنان اعمال می‌شود که اجباراً به نکاح داده می‌شود، از این‌رو تاثیرات منفی نکاح اجباری مضرتر از تمام انواع خشونت‌ها علیه زنان می‌باشد.


بازنشر این مطلب