گزارش‌های روزانه بازدید:2416 تاریخ نشر:2015-05-13

جلسۀ آگاهی دهی در مورد حقوق اطفال مظنون و متهم

دفتر ولایتی ارزگان

بخش حمایت از حقوق اطفال دفتر ولایتی ارزگان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تاریخ 1394/2/22  جلسۀ آگاهی دهی را تحت عنوان حقوق اطفال مظنون و متهم، با اشتراک 50 تن از اطفال متعلم در لیسۀ ملالی مربوط مرکز ترینکوت تدویر نمود.

جلسه نخست با کلام الله مجید آغاز یافته سپس محترمه ذکریه مهمند مسئول بخش حمایت از حقوق اطفال دفتر ولایتی ارزگان پیرامون حقوق اطفال مظنون و متهم صحبت نموده گفت: تعدیل بعضی از قوانین و همچنان تدوین بعضی از قوانین دیگر در طی 14 سال اخیر حقوق مختص را برای اطفال مظنون و متهم پیش بینی کرده  که یک گام مثبت در راستای حمایت و رعایت حقوق اطفال بوده است که بطور نمونه می‌توان از قانون اجراات جزایی جدید یاد کرد که څارنوالی‌ها را مکلف ساخته تا دوسیه‌های اطفال متهم را باید در طی یک هفته به محاکم مربوطه تحویل دهند.

موصوفه همچنان افزود : قانون جزای فعلی افغانستان سن اطفال را که تحت تعقیب عدلی قرار گرفته می‌توانند بالا تر از هفت سالگی ذکر کرده اما خوش بختانه  ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال سن اطفال را که در صورت تخلف تحت تعقیب عدلی قرار گرفته می‌توانند به 12 سال صعود داده که نهایتاً در شرایط کنونی برای اطفال افغانستان موثراست البته نظر به چند دلیل:

الف : ازینکه اکثریت مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند لذا اکثریت اطفال با تحمل زندگی فقیرانه به هیچ صورت درسن هفت سالگی به آن حد رشد نمی‌کنند که  قادر به تشخیص افعال مشروع و غیر مشروع باشند.

ب : حکمت در نشر قوانین بعد از توشیح این است که شهروندان یک کشور از احکام موجود در قوانین آگاهی حاصل کنند اما در افغانستان در قسمت آگاهی دهی از قوانین مشکلات جدی وجود دارد تا جای که در اکثر مناطق و محلات دور دست حتی بزرگان از احکام قوانین اگاه نمی‌شوند چی برسد به اطفال؛ لذا بلند بردن سن اطفال از هفت سالگی به 12 سالگی یک امر مهم بوده که قانون گذاران به نفع اطفال  افغانستان قوانین را تصویب کرده اند.

سپس محترمه خالده صاحبی مسئول حمایت از حقوق زنان دفتر ولایتی ارزگان پیرامون چگونگی محاکمه‌ای اطفال متهم صحت نموده افزود: قوانین افغانستان نهایت پافشاری کرده تا اطفال متخلف در قدم اول از طرف محاکم به والدین شان تحویل داده شوند تا به روح و روان کودک صدمه وارد نشود.

در قدم ثانی در صورت که تخلف ایجاب معرفی طفل در دارالتادیب را نماید، در این صورت محاکم حسب احوال می‌توانند طفل را به یکی از مراکز اصلاح ویا دارالتادیب‌ها معرفی نمایند.

موصوفه همچنان پیرامون حقوق اطفال مختلف در مراکز اصلاح، استفاده اطفال متخلف از فرامین عفو و تخفیف ریس‌جمهور و مسائل تعلیم و تربیه اطفال متخلف صحبت‌های مفصل ارایه نمود که نهایت موجب جلب توجه اطفال اشتراک کننده گردید.

در اخیر جلسۀ متذکره با دعاییه یک تن از معلمین خاتمه یافت.


 


بازنشر این مطلب