گزارش‌های روزانه بازدید:1658 تاریخ نشر:2015-07-26

بیکاری و ناتوانی در پس انداز، نگرانی های عمدۀ باشندگان شهر مزار شریف

تقی واحدی

نتایج یک نظر سنجی دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر نشانگر آن است که: بیکاری و ناتوانی در پس انداز، نگرانی‌های عمدۀ باشندگان شهر مزار شریف می‌باشد

نتایج این نظرسنجی ضمن سمیناری به روز 24 سرطان در تالار کنفرانس‌های دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر ارائه گردید. در این سمینار که حدود پنجاه تن از مقامات دولتی ولایت بلخ، فعالان مدنی، خبرنگاران و محصلان دانشگاه‌ها اشتراک کرده بودند، همچنین نتایج دو نظرسنجی دیگر در رابطه به وضعیت کار زنان ارائه شد. 

قاضی سید محمد سامع رئیس دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر با اشاره به نظرسنجی‌های انجام شده گفت، واقعیت‌های برملا شده در این نظرسنجی‌ها به دولت کمک می‌کند که تصمیمات دقیق‌تر و سنجیده‌تری را روی دست گیرد.

نتایج یکی از این نظرسنجی‌ها با موضوع چگونگی دسترسی باشندگان شهر مزار شریف به سطح زندگی مناسب که توسط 14 تن از پژوهشگران جوان از 999 باشنده شهر مزار شریف صورت گرفته بیان می‌دارد که بیکاری و ناتوانی در پس انداز، نگرانی‌های عمدۀ باشندگان شهر مزار شریف می‌باشد. اسما رزما مربی در مرکز حمایت از رسانه‌های آزاد یا نی و یکی از اعضای این گروه 14 نفری که نتایج این نظرسنجی را در سمینار تشریح می‌کرد گفت که نزدیک به نیمی از خانواده‌ها دارای یک نفر نان آور می‌باشند و سه پنجم خانواده‌ها درآمد ماهانۀ زیر دوازده هزار افغانی دارند. او افزود دو سوم خانواده‌ها نمی‌توانند پس اندازی از عواید ماهانه شان داشته باشند و نزدیک به سه پنجم  پرسش شوندگان این نظر سنجی، بیکاری را تهدید اصلی در زندگی شان دانسته اند.

اسما رزما گفت نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که از لحاظ دسترسی به امکانات زندگی، 80% خانواده‌ها به آب آشامیدنی مناسب، 76% به غذای مناسب، 69% به سرپناه مناسب، 59% به مراکز آموزشی مناسب و 52% به مراکز صحی مناسب دسترسی داشته اند. دسترسی به فضای عمومی پاکیزه با احتساب 29.5% و فضای سبز و مراکز تفریحی با احتساب 19% در مراتب بعدی قرار داشته است. و 6%  پرسش شوندگان به هیچ یک از امکانات فوق دسترسی نداشته اند. او افزود یک سوم این پرسش شوندگان زنان بوده اند و طبق یافته‌های ما، آنان در مجموع نسبت به دسترسی به امکانات یک زندگی مناسب اندکی خشنودتر از مردان بوده اند.

در این سمینار همچنین نتایج نظرسنجی دیگری در رابطه به دیدگاه‌های باشندگان شهر مزار شریف راجع به کار زنان در بیرون از خانه تشریح شد. این نظرسنجی توسط گروه دانشجویی مبتدا با مدیریت بخش تعلیمات دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر صورت گرفته است و در قالب آن با 250 نفر از باشندگان شهر مزار شریف به شمول190 مرد و 60 زن مصاحبه صورت گرفته است. گل‌چهره بهین از اعضای این گروه دانشجویی چهار نفری که نتایج این نظرسنجی را برای حاضران در سمینار تشریح می‌کرد گفت که مطابق یافته‌های این تحقیق نزدیک به نیمی از شهریان مزار شریف با کار زنان در بیرون از خانه کاملا موافق اند و دوسوم پرسش شوندگان این نظرسنجی گفته اند که هیچ زنی از خانواده آنان در بیرون از خانه کار نمی‌کند. از سوی دیگر56 درصد پرسش شوندگان علت علاقمندی زنان را به کارهای بیرون از خانه دریافت عاید مستقل می‌دانند و نزدیک به نیمی از پرسش شوندگان  نظر داده اند که جامعه در تمام عرصه‌ها نیاز به کار زنان در بیرون از خانه دارد. همچنین 79 درصد پرسش شوندگان روند حضور زنان شهر مزارشریف را در کارهای بیرون از خانه رو به رشد می‌دانند.

نتایج سومین نظرسنجی‌ای که در این سمینار ارائه شد، بیانگر وضعیت زنان کارمند در ادارات شهر مزار شریف بود. در قالب این نظرسنجی گروهی سه نفره از دانشجویان رشته ژورنالیزم دانشگاه بلخ با 210 کارمند زن  در 50 نهاد دولتی و غیر دولتی مستقر در شهر مزار شریف مصاحبه کرده اند. این نظرسنجی بیان می‌دارد که84 درصد خانواده‌های زنان کارمند از کار آنان در بیرون از خانه حمایت می‌کنند. آمنه کوهستانی یکی از اعضای این گروه پژوهشی که فشردۀ این نظرسنجی را ارائه کرد، بیان داشت که مطابق این تحقیق 66 درصد بانوان کارمند شهر مزار شریف از رفتار مقام‌های مافوق‌شان راضی بوده‌اند و 67 درصد  زنان کارمند ترجیح می‌دهند در یک فضای مختلط کار کنند. این نظرسنجی همچنین نشانگر آنست که 66 درصد این بانوان نبود امنیت را چالشی در برابر خود می‌دانند. 35 درصد تبعیض جنسیتی، 25 درصد مخالفت خانواده‌های شان و 24 درصد خشونت کلامی را چالشی در برابر خود در راستای کارمندی شان می‌دانند.

پس از ارائه سمینارها، سه تن دیگر از پژوهشگران سهیم در این نظرسنجی‌ها به پرسش‌های اشتراک کنندگان پاسخ گفتند. این سه نظرسنجی‌ در پاییز 1393 صورت گرفته است و سئوالات به گونۀ طراحی شده که دغدغه‌های اساسی پرسش شوندگان راجع به موضوع مطرح شده انعکاس یافته باشد.


بازنشر این مطلب