گزارش‌های روزانه بازدید:1309 تاریخ نشر:2015-10-20

برگزاري مسابقه داستانخواني در ولسوالي خلم

تقي واحدي

 

روايت‌گر عنوان مسابقۀ داستان خواني بود كه به روز 21 ميزان در ميان دانش آموزان ليسه‌هاي مركز ولسوالي خلم ولايت بلخ برگزار شد.

در اين مسابقه 60 تن از دانش آموزان دختر و پسر از ده ليسۀ ولسوالي خلم به سئوالات مطرح شده در فورم سئوالات پاسخ گفتند و در نهايت از سوي داوران ده تن به عنوان نفرات برتر اعلام گرديدند و هدايايي دريافت كردند. همچنين اشتراك كننده‌يي به نام عاليه از ليسه مهستي خلم اول و دو تن ديگر از ليسه‌هاي فيض محمدي و عبدالرئوف خلمي به نام‌هاي بركت‌الله و حسيب‌الله دوم و سوم شدند و جوايز نقدي دريافت كردند.

اين مسابقه با حمايت دفتر ساحوي شمال كميسيون مستقل حقوق بشر و راديو نهاد، از سوي خانه داستان بلخ و دفتر اجتماعي ـ رواني ايپسو برگزار شد. رمضان واحدي مسئول مركز منابع در دفتر ساحوي شمال كميسيون مستقل حقوق بشر و از داوران اين برنامه، ضمن اعلام نفرات برتر اين مسابقه گفت كه برگه‌هاي امتحان نشاندهنده استعدادهاي ارزشمند و رقابت تنگاتنگ ميان دانش آموزان است و اين مايه اميدواري است. او به نمايندگي از كميسيون مستقل حقوق بشر از رياست معارف بلخ و مديريت معارف ولسوالي خلم به خاطر زمينه‌سازي اين مسابقه سپاسگزاري كرد.

در آغاز برنامه شفيق نامدار عضو مؤسس خانه داستان بلخ گفت كه هدف ما از برگزاري اين مسابقه كشف و پرورش استعدادهاي جوان در زمينه نويسندگي و به ويژه داستان نويسي مي‌باشد. عبدالجميل مدير معارف ولسوالي خلم ضمن سپاسگزاري از كميسيون مستقل حقوق بشر و ساير برگزار كنندگان اين برنامه، مسابقه داستانخواني روايت‌گر را اقدامي ارزشمند و كم سابقه در ولسوالي خلم خواند و خواهان تداوم چنين برنامه‌هايي شد. او گفت طرح اين مسابقه باعث شده است كه شماري از دانشجويان ولسوالي خلم به نويسندگي و داستان نويسي روي آورند.

خوانش شعر و داستان و اجراي موسيقي با گردانندگي مهدي نيازي مسئول دفتر ساحوي ايپسو از بخش‌هاي ديگر اين برنامه بود. همچنين سپاسنامه‌هايي از سوي برگزار كنندگان اين مسابقه به عبدالجميل مدير معارف و نجيب الله صمدي فعال مدني خلم اهدا شد.

گفتني است كه در ابتداي ماه ميزان نمايندگان كميسيون مستقل حقوق بشر، خانه داستان بلخ و دفتر ايبسو ضمن سفر به ولسوالي خلم طرح اين مسابقه را با مديريت معارف و مديران ليسه ولسوالي خلم در ميان گذاشتند كه با استقبال آنها روبرو شدند. آنها سپس كتاب‌ها و اوراقي را كه به اين منظور تهيه كرده بودند به مديران ليسه‌ها واگذاردند تا در اختيار دانش آموزان علاقمند و مستعد بگذارند. داستان‌هاي مسابقه به گونه‌يي انتخاب شده بود كه بيانگر مسايل حقوق بشري و حقوق زنان باشد.

سيد اسحاق شجاعي مدير مسئول روزنامه عصر نو و از داوران اين مسابقه مي‌گويد؛ حضور فعال و پرشور ادبيات و هنر در يك جامعه مي‌تواند نقش مهمي در نابودي جنگ، خشونت و اختلاف داشته باشد. ادبيات مي‌تواند فضاي جامعه را لطيف و محبت‌آميز سازد و مسير صلح و امنيت را براي مردم نشان دهد.


بازنشر این مطلب