گزارش‌های روزانه بازدید:1149 تاریخ نشر:2016-03-12

گراميداشت از روز جهاني زن در ولسوالي دهدادي ولايت بلخ

تقي واحدي

دفتر ساحوي شمال كميسيون مستقل حقوق بشر از هشتم مارچ يا روز جهاني زن با برگزاري محفلي در ولسوالي دهدادي ولايت بلخ گراميداشت به عمل آورد. در اين محفل كه به روز 16 حوت در تالار كنفرانس‌هاي ولسوالي دهدادي داير شد، حدود پنجاه تن از باشندگان اين ولسوالي كه اغلب شان بانوان بودند، اشتراك كرده بودند. در اين محفل آقاي اصغري به نمايندگي از مقام ولسوالي دهدادي گفت برنامه‌ها در اين ولسوالي به گونه‌يي مديريت مي‌شود كه جندر مراعات گردد و به همين خاطر توانايي زنان بالا رفته و آنان در عرصه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي مشاركت خوبي دارند.

او گفت بيش از نيمي از يك هزار معلم مكاتب اين ولسوالي زن مي‌باشد و در مديريت‌هاي مكاتب نيز سهم آنان برجسته است. به لحاظ حقوقي زنان دسترسي به عدالت دارند و با جرأت به دادخواهي مي‌پردازند. او تاكيد كرد، زنان مي‌توانند در تمام عرصه‌ها فعال باشند اما به شرطي كه حجاب اسلامي خود را رعايت كنند.

در اين محفل خماري حيدري معاون بخش توسعه زنان در دفتر ساحوي شمال كميسيون مستقل حقوق بشر پس از اشاره به فلسفه نامگذاري روزي به نام هشت مارچ، افزود خوشبختانه ما پيشرفت‌هاي خوبي در عرصه معارف و صحت داشته ايم اما هنوز با تعهدات ملي و بين‌المللي خود فاصله داريم و زنان در راه دسترسي به فرصت‌ها با موانع فرهنگي و مديريتي روبرو مي‌شوند و لذا همچنان بخش عظيمي از آنان به خصوص در نقاط دورافتاده كم تحرك مي‌باشند.

در ادامه محفل، مولوي حاجي محمدانور يكي از علماي دهدادي پيشنهاد كرد كه به جاي هشت مارچ، ما بايد از روزي تجليل كنيم كه پيامبر اسلام، زنده به گوركردن دختران را ممنوع كرد. او يكي از دشواري‌هاي زنان را محروميت آنان از حق ميراث عنوان كرد و گفت خود شخصا در راستاي بهرمندي زنان از اين حق شان دادخواهي مي‌كند. او حضور زنان در عرصۀ معارف را چشمگير خواند اما افزود ما براي حضور بيشتر زنان در عرصه‌هاي اجتماعي، بايد فضاي عمومي را بيشتر امن بسازيم.

آزاده حبيبي ریيس شوراي زنان ولسوالي دهدادي سخنران ديگر اين محفل بود كه از امنيت و زمينه‌هاي مساعد رشد براي زنان در ولسوالي دهدادي ابراز رضايت كرد و گفت حالا حضور اجتماعي زنان و دادخواهي‌هاي آنان در ادارات اين ولسوالي عيب دانسته نمي‌شود. او از كميسيون مستقل حقوق بشر به خاطر برگزاري محفل گراميداشت از روز جهاني زن در دهدادي سپاسگزاري كرد و پيشنهاد كرد كه برنامه‌هاي بيشتري از اين دست در دهدادي برگزار نمايد.


بازنشر این مطلب