نقش جوانان و جامعه مدني در تنوير ذهنيت شهروندان

بخش تعليمات دفتر ساحوي جلال آباد كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، جلسه آموزشي را با 31 تن از جوانان و مسئولین نهادهای جامعه مدنی ولایت لغمان تدویر نمود.

در اين جلسه موضوعات: مفاهیم و مبانی حقوق بشر، فرهنگ حقوق بشری و سایر موضوعات و مسایل مهم حقوق بشری به بحث گرفته شد.  

هدف از راه اندازی این جلسۀ آموزشی، بالا بردن سطح آگاهي جوانان و اعضای نهادهای جامعه مدنی و سهم گرفتن ایشان در تنویر اذهان عامه بمنظور بهبود وضعیت حقوق بشری در قرا و قصبات بوده است.

شاملین برنامۀ آموزشی هر کدام ایشان به نوبه خود تعهد نمودند که در آینده یکی از فعالیت‌های روزمره ما کار حقوق بشر بطور رضا کارانه خواهد بود که این عمل در بهبود وضعیت حقوق بشری موثر واقع خواهد شد.


بازنشر این مطلب