جلسه آموزشی حقوق حقوق زن برای خانم‌های خانه

حمل سال 1395 -  تالار کنفرانس‌های مرکز آموزشی لنکلن ولایت کنرها

بخش حمايت و تعلیمات حقوق بشر

ترویج فرهنگ حقوق بشری و تأمین عدالت در بین اعضای خانواده‌ها از وظایف اساسی والدین بشمار میرود. بمنظور ایجاد یک جامعه سالم اولین محل تربیت فرزندان آغوش مادران است. درک این مسئله و اهمیت موضوع و مسیرهای بیرون رفت از چالش‌های موجود در خانواده‌ها خصوصا تبعیض قایل شدن بین دختر و پسر یکی از مشکلات جدی حقوق بشری است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره سعی بخرچ داده است تا در جهت ارتقای سطح آگاهی اقشار مختلف جامعه برنامه‌های آموزشی را در مقاطع مختلف دایر نماید.

به سلسله برنامه‌های آموزشی، این بار نیز بخش تعلیمات حقوق بشر برای 31 تن از متعلمین و محصلین دختر و خانم‌های خانه مرکز شهر اسعدباد ولایت کنرها جلسه آموزشی را دایر نمود.

در جلسه متذکره شرکت کنندگان سطح آگاهی خود را در مورد حقوق بشری اطفال و زنان (مفهوم و مبانی حقوق بشر، حقوق طفل و زن در قوانین ملی و بین‌المللی و حقوق زن و طفل در دین مبین اسلام) ارتقا بخشیدند.

هم چنان در موارد مختلف حقوق زن و طفل بحث و تبادل نظر بین شاملین صورت گرفت و یک قسمت بحث نیز جواب به سوالات اشتراک کنندگان بود که در رابطه به سوالات ایشان روشنی انداخته شد و مورد جلب توجه اشتراک کنندگان قرار گرفت. ارزشمندی جلسه سبب شد تا اشتراک کنندگان از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تقاضا نمایند که در رابطه به حقوق کودکان و زنان برنامه‌های آموزشی را  به سطح ولسوالی‌ها و قرا و قصبات گسترش دهند.

در آخر اشتراک کنندگان تعهد نمودند که منحیث رضا کار و فعالین حقوق بشرفعالیت خواهند نمود و موضوعاتی را که فرا گرفته اند با اعضای فامیل، هم کلاسان و سایر اقارب خویش شریک سازند که این خود در نهادینه شدن حقوق بشر موثر واقع خواهد شد.


بازنشر این مطلب