نقش رسانه‌ها در تأمین و نهادینه‌سازی حقوق بشر

عبدالحکیم ناصری

کارگاه آموزشی تحت عنوان "آزادی بیان و نقش رسانه‌ها در تأمین و نهادینه سازی حقوق بشر" از سوی بخش تعلیمات دفتر ساحوی جلال آباد برای خبرنگاران و فعالان مدنی در شهر مهترلام ولایت لغمان تدویر گردیده. در این برنامه به تعداد 32 تن از مسئولان رسانه‌های محلی، خبرنگاران و فعالان مدنی، مفاهیم اساسی حقوق بشر را آموزش دیدند.

موضوعات که مور بحث قرار گرفت: قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مفاهیم و مبانی حقوق بشر، حق آزادی بیان، کارکرهای امنیتی رسانه‌ها، بشری حقونه او خبری رسنی، بهترین وسیله برای حفظ یک نظام از فساد و خطرات اجتماعی چیست؟ از موضوعات اساسی بودند که با شرکت کنندگان این برنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فیضان‌الله پتان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت لغمان، با بیان اهمیت و نقش رسانه‌ها در تأمین حقوق بشر، بلند بردن سطح آگاهی و شناخت مردم از معیارهای حقوق بشر از مسئولیت‌‌های مهم و مشخص رسانه‌ها شمرد و گفت: مطبوعات و رسانه‌ها می‌توانند نقش رابط را بین مردم و دولت در اطلاع‌رسانی نیز ایفا نمایند. 

اشتراک کنندگان، تدویر این کارگاه را برای خبرنگاران خیلی مفید و آموزنده توصیف نمودند و بر تدویر برنامه‌های بیشتر تأکید داشتند. یک تعداد از اشتراک کنندگان گفته اند که زمینه سفر و بازدید از سایر ولایات به ژورنالستان در نظر گرفته شود تا تبادل تجارب صورت گرفته و از روش‌های مثبت که سایر ژورنالستان، موضوعات مرتبط به حقوق بشر و فعالیت‌های نشراتی خبر نویسی دارند فرا گرفته و در تطبیق برنامه‌ها از آن استفاده نمائیم.

یک تعداد دیگر شاملین از تدویر چنین برنامه‌های آموزشی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اظهار تشکری و قدردانی نموده، علاوه نمودند که کمیسیون باید تدویر کارگاه‌های آموزشی بیشتر را برای ژورنالستان در نظر گرفته و توجه بیشتر نماید.

 اشتراک کننده دیگر گفته اند، با اخلاق حقوق بشری در خبر نویسی حوادث و شیوه‌ها و معیار‌های دادخواهی، می‌توان نظام را از فساد تصفیه و روحیه زندگی کردن برای دیگران را نهادینه سازیم. با نظارت‌های یک بعدی و چند بعدی آشنای حاصل نمودیم، نکته جالب را که در این کارگاه فرا گرفتیم (رسانه‌ها هستند که بدنۀ نظام سیاسی را از انواع فساد که شاید به وجود بیایند صیانت می‌کنند) خلاصه اینکه موضوعات مفیدی را در این کارگاه آموختیم که بر ذهنیت و رفتار ما تأثیر مثبت وارد خواهد کرد.


بازنشر این مطلب