تدویر کارگاه آموزشی در پشه‌یان ولسوالی‌های علیشنگ و دولت شاه ولایت لغمان

11 و 12 اسد سال 1395

بخش تعلیمات دفتر ساحوی جلال آباد از تاریخ 11 الی 13 ماه اسد سال 1395، کارگاه آموزشی 3 روزه حقوق بشر را تحت عنوان (آموزش حقوق بشر) با اشتراک 36 تن از زنان، بزرگان قومی، علمای کرام و جوانان پشه‌یان ولایت لغمان در تالار کنفرانس‌های ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت تدویر گردید.

موضوعات که مورد بحث قرار گرفت: قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و مبنای حقوقی آن، مفاهیم و مبانی حقوق بشر، سیر مراحل تاریخی حقوق بشر، حقوق زن از نظر دین مبین اسلام، حقوق بشر و اسلام، فرهنگ حقوق بشر، قاچاق و اختطاف انسان از موضوعات اساسی بودند که با شاملین این برنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. حنیف‌الله شهاب (پشه‌یی) رئیس پشه‌یان افغانستان، با بیان اهمیت و نقش بزرگان قومی و جوانان در تأمین حقوق بشر، سهم گرفتن اقشار مختلف جامعه در ترویج و شناخت مردم از معیارهای حقوق بشر از مسئولیت‌‌های مهم مردم و خصوصا جونان شمرد و علاوه نمود: تا وقتیکه همه مردم مسئولیت و سهم خویش را در نهادینه شدن مفاهیم حقوق بشری و ایجاد روحیه احترام متقابل بین افراد جامعه انجام ندهیم از این حالت بیرون نخواهیم آمد قابل تذکر است که به تعداد 110 شماره چاپی کمیسیون حقوق بشر برای شاملین کارگاه توزیع گردید.

به اثر تدویر برنامه‌ای آموزشی و بلند رفتن سطح آگاهی شاملین کارگاه و بسیج شدن ایشان در ساحه کاری و شخصی در ترویج و نهادینه شدن فرهنگ حقوق بشری در محیط و منطقه در دراز مدت موثر واقع خواهد شد.

اشتراک کنندگان، تدویر این کارگاه را برای اهالی دور افتاده قوم پشه‌یی خیلی مفید و آموزنده توصیف نمودند و بر تدویر برنامه‌های بیشتر تأکید داشتند و نیز اکثر شاملین اظهار داشتند که اولین بار است که در رابطه به مسایل حقوق بشری آموزش فرا می‌گیریم و موضوعات مفیدی را در این کارگاه آموختیم که در زندگی شخصی و رسمی مان  موثر واقع خواهد شد.

در اخر شاملین کارگاه از تدویر برنامه‌های آموزشی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اظهار تشکری و قدردانی نموده، علاوه نمودند که کمیسیون باید تدویر کارگاه‌های آموزشی بیشتر را برای مردم  ولسوالی‌های علیشنگ و دولت شاه در نظر گرفته و توجه بیشتر نماید.

قابل یادآوری است که اشتراک کنندگان در رابطه به برنامه‌های آموزشی به شکل دسته جمعی قرار ذیل پیشنهادات مشخص را نیز مطرح نمودند:

  1. باید در چنین برنامه‌های آموزشی سهم بیشتر به زنان داده شود تا آشنای به حقوق بشری خود و سایرین حاصل نموده و از آن استفاده بعمل آورند.
  2. اگر اهالی و مردم دور افتاده قرا قصبات در چنین برنامه‌های آموزشی حقوق بشر اشتراک ورزند و از حقوق خویش آگاهی حاصل نمایند، مفیدیت بیشتر را در قبال خواهد داشت تا اینکه در سطح قرا و قصبات گراف خشونت‌ها کاهش یابد.
  3. علمای دینی به کارگاه‌های آموزشی حقوق بشر دعوت شوند تا ایشان پیام‌ها/ پیغام‌های حقوق بشری را از طریق منابر به سمع مردم برسانند.

بازنشر این مطلب