گزارش‌های روزانه بازدید:975 تاریخ نشر:2016-08-14

ديدار صدوچهل تن از فعالان حقوق زن از دفتر ساحوي كميسيون مستقل حقوق بشر در مزار شريف

تقي واحدي

حدود يك صدوچهل تن از فعالان حقوق زن ضمن بازديد از شعبه‌هاي مختلف دفتر ساحوي شمال كميسيون مستقل حقوق بشر و گفتگو با كارمندان آن، با نحوه كار و مديريت در اين دفتر آشنايي پيدا كردند. آنها همچنين با شركت در برنامه آموزشي بخش تعليمات اين دفتر مسايل مرتبط به حقوق بشر از جمله ماموريت و كارنامه كميسيون مستقل حقوق بشر را مورد بحث و گفتگو قرار دادند.

اين بانوان فعال كه سرگزم آموزش كورس سه ماهه «جوانه» در مركز تعليمي زنان افغان مي باشند، در چهار گروه 20 تا 50 نفري از دفتر ساحوي كميسون مستقل حقوق بشر بازديد كردند.

روئينا اميني يكي از اين بانوان كه محصل رشته ي ژورناليزم در دانشگاه بلخ است مي گويد؛ «كورس جوانه به ما زنان جوان ياد مي دهد كه چگونه مهارت هاي خود را براي حضور و كار در اجتماع بالا ببريم. اين فعال حقوق زن مي افزايد در مكتب اكثريت شاگردان كم جرأت بار مي آيند و به اين خاطر كورس جوانه فرصت مناسبي براي رفع اين نقيصه مي باشد.

روئينا اميني مي گويد بازديد از ادارات دولتي همچون كميسيون مستقل حقوق بشر، زمينه ي خوبي براي ما جهت آشنايي با نحوه مديريت و هماهنگي در كارهاي اداري مي باشد. ما همچنين علاقمند هستيم كه در جريان ديدار از ادارات و طرح پرسش هايي بداينم كه تا چه ميزان پاسخگويي وجود دارد و آيا اطلاعات را در اختيار شهروندان قرار مي دهند يا مخفي كاري وجود دارد.

او مي گويد مهمترين نكته يي كه از جلسه در دفتر ساحوي كميسيون مستقل حقوق بشر به خاطرش خواهد سپرد اينست كه شهروندان چگونه با توجه به قوانين بر عملكرد دولت نظارت مؤثر داشته باشند. او مي گويد پيش از آمدن در اينجا فكر مي كردم مثل بعضي دفتر هاي ديگر شاهد رفتار غيرمسئولانه خواهم بود، اما در اينجا با رفتاري تشويق آميز و صميمي مواجه شدم.

حميده سادات ديگر اشتراك كننده كورس جوانه مي گويد بعد از يك ماه اشتراك در اين كورس حالا احساس مي كنم جرأتم براي بيان مفكوره هايم بالا رفته است. او با اشاره به ديدار شان از محبس زنانه بلخ مي افزايد ما نتوانستيم زنان زنداني را ببينيم اما مسئول محبس گفت كه طي دو سال اخير ميزان خشونت ها بالا رفته و 40 درصد به ميزان زنان زنداني افزوده شده. نشانه يي از اينكه مسئوليت هاي ما سنگين تر شده است.

بانو سادات مي گويد در گذشته فقط از مجلات كميسيون حقوق بشر استفاده مي كردم كه برادرم به خانه مي آورد و حالا ديدار از اين دفتر و گفتگو با كارمندان آن تجربه مهمي در امر مديريت برايم مي باشد.

سهيلا اكبري از هماهنگ كنندگان برنامه «جوانه» در مزار شريف مي گويد ما در قالب اين برنامه سه ماهه، تا كنون دو دور فراغت داده ايم و حالا در مرحله سوم آموزش مي باشيم. هدفت اصلي ما كه در قالب «پرمود» مي باشد افزايش توانمندي رهبري زنان جوان مي باشد.

رازقداد گلزاري آمر بخش تعليمات در دفتر ساحوي شمال كميسيون مستقل حقوق بشر با اشاره به اهميت جلسات آموزشي براي اين بانوان مي گويد؛ اين بانوان در جستجوي كار مي باشند و لذا براي شان بسيار مهم است كه بدانند در ادارات چه مي گذرد. سئوالات شان هم بيشتر از همين زاويه بود. تفاوت ديگر جلسات آموزشي با اينها نسبت به جلسات ديگر در اين بود كه نشست آموزشي در دفتر كميسيون مستقل حقوق بشر بخشي از پروژه ي آموزشي آنها مي باشد بر خلاف جلسات ديگر كه برنام ها از سوي ما پيشنهاد مي گردد.


بازنشر این مطلب