نقش بزرگان و متنفذین قومی در تأمین حقوق بشر

عبیدالله امیری، دفتر ساحوی جلال آباد

بخش تعلیمات دفتر ساحوی جلال آباد، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، جلسات آگهی‌دهی نیم روزه را برای 90 تن بزرگان و متنفذین قومی قریه‌جات شکیالی و سکی ولسوالی دره نور ولایت ننگرهار بتاریخ 6 میزان سال 1395 در قریه‌های ذکر شده آن ولسوالی برگزار نمود.

جلسات با تلاوت آیات چند از کلام‌الله مجید آغاز متعاقبا ملک سمندرخان و ملک حبیب‌الرحمن به نمایندگی سایر مشترکین طی سخنان افتتاحیه شان بعد از خوش آمد گوئی و ابراز امتنان از بخش تعلیمات کمیسیون چنین بیان داشتند:

دفتر ساحوی جلال آباد، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طی سال‌های اخیر در تطبیق فعالیت‌های خویش نهایت دقت و سرعت را به خرج داده که سرعت عمل شان در امر پیاده شدن فعالیت حقوق بشر برای ما و شما باشندگان ولایت ننگرهار از دو نگاه حایز اهمیت است.

  1. اینکه این سلسله آگهی‌دهی برای همه ما فرصت خوبی در رابطه به فراگیری ارزش‌های حقوق بشری است تا در روشنی آن حق را شناخته طالب حق خود و احترام به حق دیگران نمود و میتوان بخش تعلیمات حقوق بشر را مکتب، مدرسه و پوهنتون نامید.
  2. اطمینان از اینکه در صورت نقض حقوق بشر هر شهروند توسط افراد و یا ادارت، رسیدگی موثر و به موقع توسط کمیسیون.

جمع این دو عملیه را مخلصانه و بی‌آلایش، میتوان سعادت جوامع بشری و روشنی در زندگی بشر توسط کمیسیون دانست.

باید گفت که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در همه ابعاد زندگی بشر فعالیت داشته و این فعالیت‌ها در روشنی اساسات شرعی و قانونی برای نیل به هدف تحقق یک جامعه عادلانه و مترقی صورت می‌گیرد.

ناگفته نباید گذاشت کمیسیون با این همه فعالیت خویش اهداف روشن و مشخصی را دنبال می‌کند که همانا نظارت، گسترش، تعمیم و بلاخره حمایت ارزش‌های حقوق بشر در جوامع بشری است. بناء از شما بزرگان و متنفذین تمنا دارم تا به آموزگاران محترم حقوق بشر سرا پا گوش بوده و به دقت تام موضوعات را شنیده و برای استفاده آن در زندگی روزمره تان آن را به اذهان جا داده و نیز در امر رسانیدن آن به دیگران سهم خویش را ادا نمائید.

بعدا مسئول و معاون بخش تعلیمات طبق اجندا مطالب ذیل را به بحث گرفتند:

معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حق بشری اطفال و زنان، همچنان بزرگان قومی را تشویق به این نمودند تا موضوعات را به دیگران رسانیده هر یک به نوبه خود در تعمیم حقوق بشر آموزگار بوده تا باشد سهم خود را در این عرصه به وجه احسن آن ادا نماییم و همچنان سوالات مشترکین یکی پی‌دیگر جواب گردید.

پیشنهادات اشتراک کنندگان جلسه

  • دامنه آگهی‌دهی حقوق بشر باید به تمامی قریه‌جات ولسوالی دره نور ولایت ننگرهار گسترش یابد.
  • برای بزرگان قومی قریه‌جات شکیالی و سکی کارگاه‌‌های آموزشی برای بحث روی موضوعات بیشتر حقوق بشری تدویر گردد.
  • کوشش صورت گیرد تا مجلات ماهوار و سایر جزوات کمیسیون به سایر ادارات خاصتا به مراکز تعلیمی دره نور رسانیده شود.
  • کمیسیون باید خواست و صدای مردم دره نور را به سطح مرکز ولایت به گوش اراکین تعلیمی وصحی رسانیده و از ایشان برای ارایه خدمات در این عرصه‌ها به مردم شریف دره نور خواستار اقدامات عملی شوند.
  • در مباحث حقوق بشری که از سوی آموزگاران حقوق بشر ارایه می‌گردد، بحث‌های حق زنان و حق مردان که به هر دو کلمه (بشر) اطلاق می‌گردد تناسب در نظر گرفته شود، یعنی نیاز مردان نیز کمتر از زنان در رابطه به اگهی از حقوق شان نیست.

انتقادات

باید گفت که در آغاز بحث‌ها به نظریات نهایت منفی در رابطه به حقوق بشر برخوردیم نظیر اینکه:

حقوق بشر یک پدیده وارداتی است و اصلا در جامعه ما قابلیت تطبیقی ندارد.

کمیسیون حقوق بشر مرجع حل قضایای نقض حقوق بشر نه بل خود ایجادگر منازعه میان افراد، فامیل‌ها و جامعه است.

حقوق بشر در تناقض با سنت‌های اجتماعی موجود در جامعه افغانی است.

در نام کمیسیون حقوق بشر کلمه حق موجود است اما در اکثر موارد از بیان حق خود داری می‌کند.

نتیجه

موضوعاتی که توسط اشتراک کنندگان طرح شده بود؛ در روشنی نصوص شرعی و قوانین وضعی به آن یکی پی‌دیگر پرداخته شد و بعد از بحث‌های مستدل و طویل نظریات منفی تغیر داده شد و تمامی مشترکین قناعت نمودند که ارزش‌های حقوق بشر خلاف ارزش‌های شرعی و سنت‌های پسندیده جامعه ما نبوده و نیز روی تمامی موضوعات بحث شده آگاهی حاصل داشته تعهد نمودند آن را به دیگران رسانیده و سهم خویش را در زمینه ادا نمایند. باید گفت که تعهد دیگر شان این بوده که از ملا امامان خود خواهند خواست تا روی این موضوعات از دید شرعی به مردم معلومات ارایه دارند و همچنان با کمیسیون همکار باقی خواهند ماند.

جلسه با توزیع مجلات ماهوار حقوق بشر و تجدید تعهد همکاری مشترکین با کمیسیون به پایان رسید.


بازنشر این مطلب