رعایت حقوق بشر لازمه شناخت دقیق آن است

ع- امیری

بخش تعلیمات دفتر ساحوی جلال‌آباد کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، جلسه آگاهی‌دهی نیم روزه را برای 42 تن از استادان و شاگردان لیسه عالی میاعمر شهر ننگرهار در صالون مدیریت آن لیسه برگزار نمود.

جلسه با تلاوت آیات کلام‌الله مجید توسط یکی از اشتراک کنندگان آغاز و سپس امین‌الله امین مدیر لیسه متذکره ضمن خوش آمد گویی و قدردانی از اجراأت بخش آموزش حقوق بشر کمیسیون، آگاهی اقشار و اصناف مختلف جامعه را از موضوعات حقوق بشر امر لازمی دانسته افزود: بدون شناخت کامل و دقیق حقوق بشر نمی‌توان به رعایت و حمایت آن نایل آمد.

وی همچنان بیان داشت: زمانی میتوان به مدارج بلند انسانی و حاکمیت قانون در کشور دست یافت که هر یکی از سلسله‌های علیا و سفلی ارایه کنندگان خدمات حقوق بشری (ادارات و اشخاص)، خود را نیازمند معلومات علمی در همه ابعاد زندگی بدانند.

بنا از شما استادان نهایت ارجمند و شاگردان عزیز جدا تقاضامندم تا بحث‌های علمی نماینده کمیسیون حقوق بشر را در زمینه به دقت تام گوش داده نه تنها اینکه خود از آن بهرمند شوید بل در رسانیدن آن به دیگران نیز فعالانه سهم خویش را کماحقه ادا نمایید، تا پاداش دارین نصیب تان گردد.

سپس معاون بخش آموزش حقوق بشر بعد از معرفی مختصر کمیسیون روی مفهوم حقوق بشر بحث همه جانبه نمود. تعریف دقیق حقوق بشر از سوی اکثریت مطلق مشترکین به لذت بحث افزود و شاهد یک جلسه صمیمی توأم با شور و شوق همه که نمایانگر اشتیاق شان برای واکاوی بیشتر موضوعات بودند؛ بودیم.

سوالات مهم بحث از سوی مشترکین این بوده که مفهوم خواست کمیسیون در رابطه به مساوات زن و مرد چیست و چرا کمیسیون در جامعه اسلامی و افغانی مساوات بدون قید و شرط را تقاضا دارد؟ آیا منافی سایر اصول حاکم در جامعه نیست؟

در جواب به نمایندگی از کمیسیون برای شان بیان گردید که ملاک عمل کمیسیون سایر قوانین نافذه کشور است، بیائید خواسته‌های کمیسیون را به میل خود تفسیر و تعبیر نه نموده بل بپرسیم که مساوات یعنی چه؟ که بعد از آن می‌توان تقاضا کمیسیون را در زمینه، دقیقا دانست و قضاوت نمود.

ابدا، کمیسیون و هیچ اداره دیگری مساوات بدون قید و شرط میان زن و مرد را نخواهند خواست برای اینکه تقاضای فوق از قوانین است و قبلا به ملاک عمل کمیسیون اشاره نمودیم، بیاد داشته باشید هر زمانیکه کمیسیون از مساوات سخن میزند، مساوات را در برابر قانون خواهد بود و آن بدین معنی که به حق زن و مرد، مسجل در قوانین، معترف بوده و خود را ملزم به رعایت آن دانست و در زندگی روزمره آن را عملی داشت.

اشتراک کنندگان با صراحت کلام قناعت داشته و آن را متضاد با هیچ اصول و ارزش شرعی و قانونی ندانسته از رفع ذهنیت منفی در زمینه اطمینان دادند. همچنان در بحث آزادی توضیح گردید که کمیسیون خواهان آزادی قانونی است نه فراتر از آن و در این زمینه نیز بعد از ارایۀ مثال‌های متعدد قناعت مشترکین حاصل گردیده و از ارتباط دادن بحث‌های از منظر دین با بحث‌های حقوق بشری که سبب اقناع آنان گردید ابراز مسرت و خوشی کردند.

استاد فریدالله خان در زمینه افزود: در هر بحث واقعا ظرافت‌هایی وجود دارد که اگر به آن توجه  صورت نگیرد، سبب رفتن به بیراهه می‌گردد.

در اخیر سایر مشترکین از بحث‌های انجام یافته و ارایه تصویر واقعی حقوق بشر نهایت خرسند بودند. جلسه با توزیع مجلات ماهوار کمیسیون، صرف عصریه و دعائیه به پایان رسید.


بازنشر این مطلب