تدویر دو جلسه آموزشی در پوهنتون لغمان

ع. امیری

بخش تعلیمات، دفتر ساحوی جلال آباد، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دوجلسه آگهی‎دهی نیم روزه را برای 72 تن کارمندان اداری و محصلین پوهنتون لغمان بتاریخ 05 عقرب 1395 در آن پوهنتون برگزار نمود.

جلسه با تلاوت آیات از کلامالله مجید آغاز متعاقبا پوهنمل عبدالغفور غفوری رییس پوهنتون لغمان طی سخنان افتتاحیه خویش بعد از خوش آمدگویی و ابراز امتنان از بخش تعلیمات دفتر چنین بیان داشت: دفتر ساحوی جلال آباد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طی سالهای متمادی در این راستا کار و فعالیت داشته و خواهد داشت که اهمیت آن از لحاظ اگهیدهی حقوق بشر برای همه ما فرصت خوبی در رابطه به فراگیری ارزشهای حقوق بشری مهیا میسازد و نظریات کورکورانه را در زمینه از اذهان باشندگان جامعه دور نموده ما را به واقعیت امر رهنمایی درست و همه جانبه مینماید.

بناء به جرئت میتوان گفت که امتیاز این خدمت بزرگ که همانا سعادت جوامع بشری و انسانی است، متعلق به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و همکاران متعهد آن است.

باید گفت که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در همه ابعاد زندگی بشر فعالیت داشته و این فعالیت‎ها در روشنی اساسات شرعی و قانونی برای نیل به هدف تحقق یک جامعه عادلانه و مترقی صورت می‎گیرد.

ناگفته نباید گذاشت اینکه کمیسیون در پای این همه فعالیتهای خویش اهداف نهایت روشن و مشخصی را دنبال میکند که همانا نظارت، گسترش، تعمیم و بلاخره حمایت ارزشهای حقوق بشر در جوامع بشری است. بناء از شما کارمندان متعهد و محصلین عزیز خواهشمندم که با کمیسیون از هیچ همکاری دریغ نورزیده مباحث را جدی گرفته در امر رسانیدن آن به دیگران سهم خویش را ادا نمایید.

بعدا معاون بخش تعلیمات طبق اجندا مطالب ذیل را به بحث گرفت: معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مفهوم حقوق بشر و مبارزه با اختطاف و قاچاق انسان که در ضمن این همه، سوالات اشتراک کنندگان جلسه نیز پاسخ داده شده و پیشنهادات ایشان یاداشت گردید که قرار ذیل بود.

پیشنهادات اشتراک کنندگان جلسه

  • دامنه آگهیدهی حقوق بشر باید به تمامی نقاط قابل دسترس ولایت لغمان گسترش یابد.
  • در تدویر جلسات برای محصلین توجه خاص صورت گیرد و جلسات بیشر برای آنان تدویر یابد.
  • برای علمای کرام و کارمندان ادارات عدلی قضائی نیز این جلسات تدویر یابد تا حقوق بشر گسترش یابد و بهتر رعایت گردد.
  • آگاهی‎دهی حقوق  بشر از طریق رسانه‎های لغمان نیز صورت گیرد تا به اسرع وقت در زمینه کار صورت گیرد.

انتقادات

باید گفت که در آغاز بحثها به نظریات منفی در رابطه به حقوق بشر برخوردیم نظیر اینکه:

  • حقوق بشر یک پدیده وارداتی است و اصلا در جامعه ما قابلیت تطبیق ندارد.
  • ما به توانایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آگاهی داریم اما به صراحت میگوییم که به تناسب توانایی خود فعالیت نمینماید.
  • حقوق بشر زیر شعاع یکی از طرفین درگیر درکشور قرار گرفته و متناسب با موقف و جایگاه خود که همانا استقلالیت است عمل نمینماید.
  • تمرکز کمیسیون بیشتر روی مسایل عادی روزمره است و مسایل اساسی مثل امنیت، فساد، فقر و امثالهم را نمیخواهد تمرکز داشته باشد.

نتیجه

موارد فوق از سوی اشتراک کنندگان طرح گردید که در روشنی نصوص شرعی و قوانین وضعی به آن یکی پیدیگر پرداخته شد و بعد از بحثهای مستدل و طویل نظریات منفی به دیدگاه‎های مثبت تغیر داده شد و تمامی مشترکین قناعت نمودند که ارزشهای حقوق بشر خلاف ارزشهای شرعی و سنتهای پسندیده جامعه ما نبوده و نیز روی تمامی موضوعات بحث شده آگاهی حاصل داشته تعهد نمودند آن را به دیگران رسانیده و سهم خویش را در زمینه ادا خواهند نمود. باید گفت که تعهد دیگر شان این بوده که با دفتر ساحوی جلال آباد همکار بوده و همکار باقی خواهند ماند تا مسئولیتی که در زمینه متوجه آنان است به وجه احسن اداء نمایند. جلسه با توزیع مجلات ماهوار حقوق بشر و تجدید تعهد همکاری اشتراک کنندگان با کمیسیون به پایان رسید.


بازنشر این مطلب