تدویر دومین جلسه فوکس گروپ تحقیق ملی دسترسی افراد به حق صحت در ولایت لغمان

گزارش: عرفانالله لاروی

بخش نظارت و بررسی دفتر ساحوی جلالآباد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دومین جلسه فوکس گروپ تحقیق ملی دسترسی افراد به حق صحت را در ولایت لغمان برگزار کرد.

این جلسه مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۵ روز دوشنبه در تالار ریاست اطلاعات و فرهنگ با اشتراک بیش از ۲۵ تن از فعالین جامعه مدنی، استادان پوهنتون، جوانان نخبه و آگاه، اعضای شوراهای محلی و کارمندان صحی مرکز و ولسوالی‎ها برگزار گردید. جلسه باتلاوت آیاتی از قرانی کریم توسط یک تن از اشتراک کنندگان آغاز و پس از آن عرفان‎الله لاروی مسئول بخش نظارت و بررسی دفتر ساحوی جلال‎آباد ضمن خوش آمدگویی از حضور اشتراک کنندگان در جلسه اهداف راه اندازی تحقیق ملی دسترسی افراد به حق صحت را برای اشتراک کنند گان معرفی و افزود "حق صحت یکی از اساسیترین حقوق بشر بوده که به اساس قوانین ملی دولت مکلف است که وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع تأمین نماید و دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده بالاخص طفل و مادر و تربیت اطفال تدابیر لازم اتخاذ می‎کند. همچنان اسناد بینالمللی حقوق بشر به بر خورداری هر کس از سطح زندگی مناسب، سلامتی، رفاه و مراقبتهای صحی و خدمات لازم اجتماعی تاکید داشته و در مواقع بیماری، به برخورداری از شرایط آبرومندانه زندگی را حق کلیه انسانها میداند.

با وجود اینکه در بخش صحت طی 15 سال پیشرفتها و دستاوردها صورت گرفته ولی هنوز هم مشکلات و چالشهای فراوانی دراین راستا وجود دارد که نیاز است از فرصت‎های موجود برای بهبود این وضعیت استفاده اعظمی کرد تا زمینه را برای دسترسی اتباع به خدمات صحی و مراکز صحی در سراسر افغانستان به شکل یکسان و عادلانه مساعد سازد.

 متعقباً اشتراک کنندگان به نوبت روی اجندا و موضوعات مربوطه  فوکس گروپ که از قبل باایشان شریک گردیده بود نظریات، دیدگاهها و پیشنهادات خویش را در جلسه ارایه نمودند. اشتراک کنندگان  از این اقدام کمیسیون اظهار سپاس نموده که برای یک موضوع اساس یعنی حق صحت توجه نمود اند و می‎خواهند در این قسمت تحقیق ملی را انجام دهند تا آن نواقص، کمبودیها، مشکلات و چالشها که عملا در سراسر افغانستان در این بخش موجود است را برملا و توجه دولت و جامعه جهانی را برای مرفوع ساختن آن جلب نماید.

خلاصه یافتهها و نتایج جلسه که نظریات، دیدگاهها، پیشنهادات راه حلها، مشکلات، چالشها و پیشرفت‎ها در رابطه به دسترسی شهروندان به حق صحت در ولایت لغمان بوده  از طرف اشتراک کنندگان به شکل تفصیلی آن ارایه و توسط منشی جلسه ثبت و در پایان جلسه با جمع‎بندی محترم عبدالحکیم ناصری مسئول بخش تعلیمات دفتر ساحوی جلال‎آباد خاتمه یافت.


بازنشر این مطلب