گزارش‌های روزانه بازدید:712 تاریخ نشر:2016-11-24

نقش نهادهاي مدني، عدلي و قضائي در تأمين حقوق بشر

گزارش دهنده: سیدمحمدقاسم"دهقانزاد"، مسئول بخش حمایت از حقوق اطفال

بخش حمایت از  حقوق اطفال دفتر ساحوي گردیز در مطابقت با هدف 2، بازده 1.2.2 و فعالیت 2 برنامۀ عمل کمیسیون دو دوجلسۀ آموزشی نیم روزه را با اشتراك 60 تن (30 نفر متعلمین و معلمین لیسۀ خصوصی رنا و 30 نفر از محصیلین و استادان فاکولتههای حقوق و شرعیات پوهنتون شیخ "زاید" در ولایت خوست) راه اندازی نمود.

هدف از تدوير این جلسات آگاهیدهی افراد و اقشار مختلف جامعه در رابطه به حقهای بشری میباشد.

در اين جلسات پيرامون موضوعات چون: «معرفی مکمل (مبنای قانونی، تشکیلات، صلاحیتها، نتایج کاری و بخشهای کاری) کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. حق ازدواج (شرایط، مراحل ازدواج، شرایط خواستگاری، نامزدی، مسئولیتپذیری طرفین عقد، رسم و رواجهای ناپسند، نتایج ازدواج اجباری و تحت سن). منازعه و حلّ آن (مراحل منازعه، ابعاد مثبت و منفی منازعه، چگونگی رهبری/ مدیریت منازعه و نتایج آن)، بحث صورت گرفت و  مشمولین معلومات كسب نمودند.

معاون تدریسی پوهنتون شیخ "زاید" خوست، مدیرلیسۀ "رنا" و اشتراك كنندگان تدوير اينگونه جلسات را براي حاصل نمودن آگاهي در مسائل حقوق بشر ارزنده خوانده از كميسيون خواستند، به خاطر بلند بردن سطح آگاهي مردم پروگرامهاي آموزشي را با زمان طولانيتر تطبيق نمايند.


بازنشر این مطلب