گزارش‌های روزانه بازدید:882 تاریخ نشر:2017-03-19

طی کارگاه آموزشی سه روزه در شبرغان مورد بحث قرار گرفت؛ مکلفیت نهادهای امنیتی در حمایت از حقوق بشر

تقی واحدی

طی یک ورکشاپ آموزشی سه روزه در شهر شبرغان، 18 تن از نیروهای امنیتی جوزجان با ارزش ها و مفاهیم حقوق بشری و حقوق بشردوستانه ی بین المللی آشنایی عمیقتری پیدا کردند. در این کارگاه آموزشی سه روزه که از سوی بخش نظارت بر عملکرد پولیس دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر در روزهای 17 الی 19 حوت با عنوان مکلفیت نهادهای امنیتی در حمایت از حقوق بشر در سالون کنفرانس های حوزه سوم پولیس قوماندانی امنیه ولایت جوزجان دایر گردید، پولیس، منسوبان ریاست امنیت ملی و لوای اول قول اردوی شاهین اشتراک کرده بودند.

مفهوم نقض حقوق بشر، و پیامدهای رعایت و نقض حقوق بشر توسط پولیس از جمله موضوعاتی بود که از سوی مربیان برای اشتراک کنندگان تشریح گردید. اشتراک کنندگان همچنین در ضمن کارهای گروهی موارد نقض حقوق بشری و مفهوم و انواع شکنجه را مورد بحث قرار دادند.

تمامی اشتراک کنندگان این کارگاه آموزشی مرد بودند و به گفته یکی از منسوبان نیروهای امنیتی، زنان پولیس به علت مصروف بودن در محفل های گرامیداشت از هشت مارچ از اشتراک در این ورکشاپ بازماندند.

همزمان با برگزاری ورکشاپ آموزشی در شبرغان، نظارت خانه های جوزجان نیز مورد نظارت و بررسی قرار گرفت. گل غتی اختری معاون در بخش نظارت بر عملکرد پولیس که این نظارت خانه ها را بررسی کرده می گوید متاسفانه هنوز هم نظارت خانه ها فاقد تجهیزات معیاری می باشند. نه بستر خواب و فرش مناسب دارند و نه تسهیلات گرم کننده و سرد کننده. با این حال او می گوید کسانی که زیر نظارت بودند، از رویه مسئولان رضایت داشتند.

خانم اختری می گوید وقتی ما مشکل نظارت خانه ها را مطرح کردیم، مسئولان در قوماندانی امنیه جوزجان گفتند که ما در تشکیل خود نظارت خانه نداریم و لذا نمی توانیم آن را اکمال نماییم.


بازنشر این مطلب