جلسه هماهنگی با رسانه‌ها در ولایت لغمان

بخش تعلیمات دفتر ساحوی جلال آباد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به همکاری اتحادیه ژونالستان؛ جلسه هماهنگی ربع‌وار را با حضور 41 تن از خبرنگاران ولایت لغمان با اشتراک والی ولایت لغمان، رئیس اطلاعات و فرهنگ، مسئول اتحادیه ژورنالستان، مسئولین رسانه‌های مقام ولایت، قوماندانی امنیه، ریاست امنیت ملی و لواء یک پیاده ولایت لغمان، انجمن ژورنالستان زنان ولایت لغمان، خبرنگاران و ژورنالستان تصویری، صوتی و نوشتاری در تالار کنفرانس‌های مقام ولایت لغمان تدویر گردید.

جلسه با تلاوت چند آیات از کلام‌الله مجید افتتاح گردید و سخنرانان هر کدام به نوبه خود پیرامون موضوع و اهمیت آزادی بیان بحث نمودند و پیرامون تحقق عدالت و ارزشهای انسانی، رسانهها باید مورد حمایت قرار گیرند و نیز روی مشکلات و چالش‌های موجود فرا راه ژورنالستان در آن ولایت مورد ارزیابی و بحث قرار گرفت.

عبدالحکیم ناصری مسئول بخش تعلیمات در رابطه به آزادی بیان گفت: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از آزادی بیان حمایت نموده و با ژورنالستان در تمام عرصه‌های کاری روابط تنگاتنگ دارد و نیز آن را تقویت خواهد بخشید همچنان افزود، امیدواریم در این جلسه بتوانیم به همکاری همدیگر حتی الامکان از مشکلات موجود فرا راه رسانهها بکاهیم.

شاه ولی نیازی رئیس اتحادیه ژورنالیستان لغمان ضمن تقدیر از تدویر جلسات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد "هماهنگی با رسانهها، تمرکز بیشتر رسانهها بالای نشر موضوعات حقوق بشری، چالشهای عمده رسانهها و آزادی بیان در لغمان و خواست‌های حقوق بشری خبرنگاران" صحبت کرد و علاوه نمود، در ابتدا هماهنگی بین رسانهها در ولایت لغمان کمتر محسوس بود، اما با تلاش رئیس صاحب اطلاعات و فرهنگ حمایت از خبرنگاران بهتر شده است.

ایشان در مورد چالشها فرا راه رسانهها، از جمله تهدیدات امنیتی خبرنگاران، نداشتن بودجه مالی کافی برای پیشبرد درست فعالیتهای رسانهها،  نبود همکاری درست و به موقع توسط مسؤلین حین تهیه خبر با خبرنگاران، عدم ظرفیت و تخصص کافی تعداد از خبرنگاران

مسئول رادیو کاوون غږ در رابطه به تهیه خبرگفت: مسئله زمان در خبرنگاری بسیار مهم است و اگر خبر به وقت و زمانش تهیه و نشر نشود کیفیت خبر پائین آمده و رسانه مخاطبین خود را از دست میدهد، اگر مسؤلین فرصت داشتند به خبرنگار پاسخ میدهند در غیر آن شانه خالی میکنند؛ که این خود مشکل اساسی برای رسانهها و خبرنگاران است.

مسئول انجمن ژورنالستان زنان لغمان در مورد نیازمندی و ارتقای ظرفیت خبرنگارن بیان داشت: اکثر خبرنگاران جدیدا پا به مسلک ژورنالستیکی گذاشته اند و آغاز به فعالیت نموده اند، خصوصا قشر اناث و نیازمندی مبرم به برنامههای ارتقای ظرفیت دارند. ایشان پیشنهاد نمود اگر رهبری مقام ولایت در ایجاد میدیا سنتر در ولایت لغمان جهت ظرفیت سازی خبرنگاران و منسجم شدن ایشان یک برنامه را روی دست گیرد خیلی موثر واقع خواهد شد. 

مسئولین مطبوعاتی قوماندانی امنیه، لیواء یک پیاده و امنیت ملی حمایت شان را از رسانه ها در جلسه ابراز داشتند و علاوه نمودند که : در مورد امنیت خبرنگاران ما تلاش خود را داریم؛ در صورت که فعالیت های خبرنگاران برون از شهر مهترلام باشد مارا در جریان بگذارند نیروهای امنیتی در خدمت شان قرار دارد و در ارائه اطلاعات از طرف مسؤلین امنیتی هیچ نوع مشکل وجود ندارد هر وقت که خواسته باشند دروازه به روی  رسانه ها باز است.

یک تعداد خبرنگاران به والی پیشنهاد نمودند که به اثر خرابی وضعیت امنیتی اکثر خبرنگاران از اطراف به مرکز شهر مهترلام بی جا شده اند و در خانه های کرایی زنده گی میکنند، برای ایشان یک یک نمره رهایشی درنظر گرفته شود، خوبتر خواهد بود تا از ناحیه بی سر پناهی مشکل شان مرفوع گردد، در مقابل والی ولایت لغمان برای همه اطمینان داد که برای همه ای تان نمره رهایشی در نظر گرفته شده است و در روزهای نزدیک توزیع خواهد شد.

مسئول بخش تعلیمات به نمایندگی از کمیسیون، در پاسخ به مشکلات رسانه ها افزود: کمیسیون برای حمایت از حقوق خبرنگاران تلاش می کند و مانند گذشته کمیسیون تفاهمنامه نشراتی خود را با رادیوها دارد و در مورد تدویر کارگاهای ارتقای ظرفیت برای خبرنگاران نیز  در حد امکان تلاش خواهیم کرد.

در اخر عبدالجبار نعیمی والی ولایت لغمان جلسه را ارزیابی و جمعبندی نمود و نیز برای همه خبرنگان اطمینان داد که رهبری ولایت جمع ریاست اطلاعات و فرهنگ در تمام عرصه ها با شما (خبرنگاران و رسانه‌ها) همکار است البته فعالیت‌ها و اجراأت باید در چهارچوب قوانین نافذه کشور باشد و با در نظرداشت حرکت صورت گیرد، مجلس با خواندن دعایه، تامین امنیت و صلح دایمی در کشور به پایان یافت.


بازنشر این مطلب