گزارش‌های روزانه بازدید:765 تاریخ نشر:2017-06-05

برای ۳۰ تن منسوبین قوماندانی زون ۳۰۳ سپین غر ورکشاپ سه روزه دایر شد

عادل عزیزی – دفتر ساحوی ګردیز

بخش نظارت بر عملکرد پولیس دفتر ساحوی ګردیز، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مطابق پلان ستراتیژیک و برنامه عمل خود  مورخ 1396/2/31 ورکشاپ سه روزه تحت عنوان (حقوق بشر و پولیس) برای منسوبین زون 303 سپین غر مقیم ولایت پکتیا دایر نمود که در این ورکشاپ به تعداد (30) تن از افسران جوان و عالی رتبه اشتراک نموده بودند.

ورکشاپ با تلاوت آیاتی از قران مجید از طرف آمر عقیدتی و فرهنگی زون افتتاح گردید که بعدا معاون امنیتی زون 303 سپین غر برید جنرال رحمان‌الدین(رحمن) روی چگونگی برگزاری ورکشاپ، اهمیت و اهداف ورکشاپ صحبت نموده خاطر نشان ساختند که برگزاری همچو سیمینارها برای بلند بردن سویه منسوبین نظامی و امنیتی در عرصه شناخت حقوق بشری و مسایل آن خیلی مهم، مفید و ارزنده می‌باشد.

آقای رحمن ضمن صحبت‌های خود از دفتر ساحوی حقوق بشر گردیز جهت برگزاری این ورکشاپ برای منسوبین این زون اظهار سپاس نموده و وعده هرنوع همکاری در راستا تأمین حقوق بشری با این دفتر را دادند.

بعدا ورکشاپ طبق اجندا تعین شده از سوی همکاران دفتر ساحوی گردیز ادامه یافت و در سه روز ورکشاپ موضوعات (معرفی کمیسیون حقوق بشر، امبودزمن، حقوق بشر دوستانه، محاکمه عادلانه، رعایت حقوق بشر از سوی پولیس و نقش زنان در صفوف نظامی از دیدگاه اسلام) از طرف حسیب الله (اندړ) امر امبودزمن سیف‌الله نیازی (امر تعلیمات) سیدنورالله حسین‌زاده و خدیجه احمدی معاونین بخش برای اشتراک کنندگان ورکشاپ به توضیح و تشریح گرفته شد.

در پایان  برای اشتراک کنندگان تصدیق نامه‌ها از جانب سمونمل شاه میر معاون حقوق بشر زون 303 سپین غر و همکاران دفتر ساحوی گردیز توزیع و برای شان خواهان موفقیت‌های بیشتر در امور کاری گردیدند.

 


بازنشر این مطلب