گزارش‌های روزانه بازدید:818 تاریخ نشر:2017-06-24

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظر دارد، قرارداداد اعمار ساختمان دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت بلخ را به شرکت ساختمانی برادران افغان جواز شماره :D-2579  به قیمت مجموعی (36,147,800.00) سی وشش ملیون ویکصد وچهل و هفت هزار و هشت صد افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.


بازنشر این مطلب