گزارش‌های روزانه بازدید:1068 تاریخ نشر:2017-07-27

مرگ با تیزاب، پس از سه ماه زندگی مشترک یک زن 17 ساله

عادل عزیزی دفتر ساحوی گردیز

خشونت علیه زنان، اصطلاح که در کشور زیاد شنیده می‌شود و ما شاهد قضایای زیاد و نوع‌های مختلف آن در کشور هستیم، هم چنان قربانی میگیرد. با آنکه مبارزه قوی با این پدیده منفور صورت می‌گیرد ولی هنوز هم از بین نرفته و در جامعه ما به شدت حکمروایی می‌کند.

زنی که از زندگی مشترک با شوهرش تنها سه ماه می‌گذرد، وحشیانه با پاشیده شدن تیزاب به صورتش زندگی خود را از دست میدهد.

به اثر پیگری قضایا از سوی بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان و بخش آمبودزمن دفتر ساحوی گردیز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، معلومات پیرامون قضیه قتل زنی بنام (x )  بنت (y)  17 ساله به دست آمد. مقتول باشنده اصلی ولسوالی مندوزی ولایت خوست و فعلا ساکن قریه رباط ولایت پکتیا است که توسط سه تن، شوهر، خواهرزاده شوهر و خواهر شوهر باشندگان اصلی ولایت ارگون پکتیکا که فعلا در همسایگی والدین خانم بودوباش داشتند به قتل رسیده است.

جریان طوری است که زن به قتل رسیده سهونیم ماه قبل به رضایت طرفین در بدل خانم برادر به عقد نکاح در آمده و طبق اظهارات پدر و کاکای زن مقتول، داماد آنان در ابتدای ازدواج وانمود میکرده که فلان زمین‌ها ملکیت او است و ما بدون آنکه در باره ملکیت ایشان معلومات حاصل کنیم مبلغ 180000 کلدار به ایشان کمک نیز کردیم و گفتیم هر وقت پیدا کردید بدهید. بعد ازچند مدت  بهتاریخ 25/03/1395 بدون کدام اطلاع قبلی از همسایگی ما کوچ کردند و لادرک شدند. تمام تماس‌های تلفونی شان بند بود. بالاخره بهتاریخ 29/04/1395 به قوماندانی امنیه ولایت پکتیا از لادرکی صبیه ام و اعضای فامیل اش عارض گردیدم.

در حالیکه در موضوع دیگری خواهر شوهر مقتوله که در قتل مسمات (x)  نیز شریک است از خانه شوهر اش در ولایت غزنی فرار نموده که در قضیه متذکره (فرار از منزل) از سوی شوهر اش در ولایت غزنی مورد پیگرد قرار داشته و مسمات رازق جانه در ولایت خوست خود را به حیله و فریب مادر شوهر مقتوله وانمود کرده بود. بعد از قتل (x) شوهر مقتوله، خواهر شوهر مقتوله و خواهرزاده شوهر مقتوله به ولایت پکتیا و بعداً به ولایت غزنی فرار می‌کنند که در همین جا به اثر عارض در قضیه فرار از منزل از سوی مدیریت جنایی ولایت غزنی دستگیر می‌گردد که در  تحقیقات جنائی وانمود گردیده که یک خانم را در ولایت پکتیا به قتل رسانیده است و در اظهارات شان محل واقعه را غلط قلم داد نموده بعداً معلوم گردید که قتل در ساحه کمپ مهاجرین رباط گردیز خانه‌ای را که قبلاً به کرایه گرفته بود به حالت وحشیانه و فجیع با پاشیدن تیزاب به صورت و بدن مقتوله، اجرا نموده و در حویلی او را دفن کرده اند.

محل توسط پولیس امنیتی قوماندانی امنیه ولایت پکتیا تثبیت و بهتاریخ 31/04/1396 به اثر امر ریاست محکمه ولایت پکتیا محل واقعه را باز و جسد را بیرون کرده و هیئات بخش زنان و آمبودزمن پولیس دفتر ساحوی گردیز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جسد را از نزدیک در یک موتر نوع سراچه مشاهده و بررسی کرده که جهت معاینات به طب عدلی کابل فرستاده میشد. جسد بعداً به اعضای فامیل اش تسلیم و بهتاریخ شب 31/ 01 اسد/ 1396ساعت 3 شب در ولایت خوست در هدیره آبائی شان به خاک سپرده شده و ایشان خواهان عدالت در زمینه می‌باشند.

این در حالیست که به اساس کتاب ثبت خشونت علیه زنان دفتر ساحوی گردیز، آمار نشان میدهد که نسبت به سال گذشته در قضایای خشونت علیه زنان افزایش آمده و دفتر ساحوی گردیز کمیسیون مستقل حقوق بشر را نگران ساخته، و از دولت خواهان مجازات کردن عاملین قضایی خشونت علیه زنان است.


بازنشر این مطلب