گزارش‌های روزانه بازدید:553 تاریخ نشر:2017-11-05

کارگاه آموزشی آزادی بیان و نقش رسانه‌ها در تأمین حقوق بشر در دفتر ولایت غور برگزار شد

گزارشگر: غلامرضا میرزاده

کارگاه آموزشی دو روزه آزادی بیان و نقش رسانه‌ها در تأمین حقوق بشر به تاریخ 9- 10 عقرب 1396 با اشتراک 28 تن (25 مرد و 3 زن) همکاران مطبوعاتی مقام ولایت، نماینده قوماندانی امنیه، کارمندان ریاست اطلاعات و فرهنگ، اعضای شورای ولایتی، کارمندان رادیو تلویزیون ملی غور و خبرنگاران رادیوهای محلی (رادیو فیروز کوه، رادیو صدای عدالت، رادیو سرحد و رادیو صدای غور) در سالن دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دایر گردید.

کارگاه با تلاوت آیات از کلام‌الله مجید آغاز سپس آقای مبارک رضایی رئیس دفتر ولایتی غور، ضمن خوش آمدید گویی اشتراک کنندگان، در مورد آموزش حقوق بشر و نقش رسانه‌ها در حمایت از حقوق بشر صحبت کرد. وی افزود: «ما هر قدر که معلوماتی خود را در مورد حقوق بشری بالا ببریم بسنده نبوده همانطور که موضوعات جدید در این عرصه افزوده می‌شود سطح معلومات ما نیز نیاز به بروز رسانی دارد».

در این دو روز موضوعات: معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (دورنما، اهداف، مبانی قانونی و ملاک عمل، مأموریت‌ها و صلاحیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها و دست آوردهای عمده کمیسیون)، مفهوم و اساسات حقوق بشر (مفهوم، ویژگی‌ها، اصول و زمینه‌های تاریخی حقوق بشر، مصادیق و دسته بندی‌های حقوق بشر، نقش رسانه‌ها در تأمین و حمایت از حقوق بشری، حق آزادی بیان (مفهوم، اهمیت، و عرصه‌های حقوق سیاسی، مفهوم آزادی، آزادی بیان در قوانین ملی و بین‌المللی، مشکلات رسانه‌ها، محدودیت‌های آزادی بیان و اخلاق رسانه‌ای) و حق دسترسی به اطلاعات نظر به قانون دسترسی به اطلاعات کشور، برای اشتراک کنندگان ارایه گردید.

اشتراک کنندگان از کمیسیون حقوق بشر افغانستان جهت برگزاری چنین کارگاه‌های آموزشی  تشکر و قدردانی نمودند و برگزاری همچون کارگاه‌ها را بسیار مفید و آموزنده دانسته و اکثریت اشتراک کنندگان خواهان برگزاری بیشتر کارگاه ها و جلسات در سطح محلی گردید، تا مردم از حقوق بشری خویش آگاه شوند.

در آخر کارگاه آموزشی اشتراک کنندگان در اوراق ارزیابی کارگاه نوشتند که، ما تعهد می‌نماییم که در مورد رعایت، احترام و حمایت از حقوق بشری تلاش همه جانبه نمائیم و موضوعات که در این کارگاه آموزش دیده ایم  در زندگی خبرنگاری خویش به کار انداخته و حمایت‌های لازم را در تأمین و گسترش حقوق بشری داشته باشیم".


بازنشر این مطلب