گزارش‌های روزانه بازدید:544 تاریخ نشر:2017-11-05

بررسی وضعیت حقوق بشری در ولایت بادغیس توسط دفتر ساحوی هرات

سیدوحید هاشمی– مرکز منابع و مطبوعات دفتر ساحوی هرات

هئیت اعزامی دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در هرات ضمن سفر به ولایت بادغیس وضعیت حقوق بشری آن ولایت را مورد بررسی قرار داد. همکاران دفتر ساحوی هرات که شامل بخش امبودزمن و بخش حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بودند، یک سلسله فعالیت‌های آموزشی و نظارتی را در ولایت بادغیس انجام دادند.

بخش آمبودزمن دفتر ساحوی هرات ضمن انجام فعالیت‌های نظارتی، دو ورکشاپ آموزشی حقوق بشر برای ارگان‌های دفاعی و امنیتی ولایت بادغیس و بخش حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی هرات جلسات آموزشی در راستای حقوق معلولین و دیدار و ملاقات‌های کاری با مسئولین مربوطه انجام دادند.

در کار گاه‌های آموزشی که تحت عنوان چگونگی تأمین ارزش‌های حقوق بشر در پرتو کارکردهای نیروهای امنیتی و دفاعی در ولایت بادغیس تدویر یافت مجموعاً 71 تن (10تن خانم و 61 تن مرد) از بخش‌های مختلف ارگان‌های امنیتی و دفاعی اشتراک نموده بودند.

در این ورکشاپ موضوعات مختلفی مانند (معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر و بخش آمبودزمن، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، مفاهیم اساسی حقوق بشر، ماهیت شکنجه و ممنوعیت آن در اسناد ملی و بین‌المللی، حقوق مظنونین و متهمین، حقوق افراد دارای معلولیت، نقش نیروهای امنیتی و دفاعی در تأمین حقوق بشر) از سوی معاون بخش افراد دارای معلولیت و امبودزمن ارائه گردید.

به تعقیب آن آمر امنیت قومندانی امنیه ولایت بادغیس به ایراد سخن پرداخت. وی بیان داشت که: یک بخش از وظایف اساسی دولت حمایت از حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد و نیروهای اردو و پولیس ملی از اینکه مستقیم با افراد و اشخاص سروکار دارد احتمال نقض حقوق بشری از طرف این نیروها زیاد می‌باشد. وی افزود که احترام به کرامت انسانی و حق آزادی و حیات نه تنها در متون حقوقی امروزی بلکه در اسلام از دیری به اینسو وجود داشته است و ما مکلف به رعایت اوامر الهی و رهنمایی‌های پیامبر بزرگ اسلام می‌باشیم. آقای حیدری از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اظهار تشکر نموده که همچون برنامه‌های را برای مناطق دوردست مانند ولایت بادغیس اجرا می‌نمایند و از اشتراک کنندگان خواست تا موضوعات ارائه شده را به دقت فرا گرفته و به دیگران منتقل نماید.

در ختم هر ورکشاپ فورم ارزیابی برای اشتراک کنندگان در مورد چگونگی ارائه ورکشاپ توزیع گردید تا نظریات آنها را بخاطر بهبود برنامه‌های آینده در این ولایت در نظر گرفته شود.

همچنان از بخش‌های مختلف ارگان‌های امنیتی و دفاعی ولایت بادغیس مانند نظارتخانه‌های ریاست امنیت ملی، قومندانی امنیه ولوای سوم قول اردوی 207 ظفر نیز نظارت به عمل آمد و جهت بهبود وضعیت حقوق بشری پیشنهادات مشخص ارائه شد.

در این سفر کاری، همچنان ملاقات‌های دیگری نیز با روسای کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین، ریاست امور زنان، صحت عامه، حارنوالی و موسسات حمایت از حقوق زنان نیز صورت گرفت و در قسمت تطبیق مسایل حقوق بشر بحث و تبادل نظر شد.


بازنشر این مطلب