گزارش‌های روزانه بازدید:469 تاریخ نشر:2017-11-12

تدویر جلسه فوکس گروپ تحقیق ملی حمایت از حقوق قربانیان تروریسم و مخاصمات مسلحانه در ولایت دایکندی

محمدحسین حیدری آمر بخش نظارت و بررسی             

دفتر ولایتی دایکندی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به تعقیب فعالیت های مرتبط با برنامه تحقیق ملی حمایت از قربانیان تروریسم و مخاصمات مسلحانه، جلسه ای را با حضور اساتید مراکز علمی و اکادمیک، فعالان مدنی و حقوق بشر و رسانه های محلی در مرکز ولایت برگزار کرد.

برنامه با سخنرانی محمد جواد دادگر رئیس دفتر ولایتی دایکندی افتتاح شد. آقای دادگر در آغاز پیرامون ضرورت و اهداف برگزاری تحقیق ملی "حمایت از قربانیان تروریسم و مخاصمات مسلحانه" سخن گفت و سپس مراحل اجرا و تطبیق آن را توضیح داد.

آقای دادگر گفت: "در شرایطی که افغانستان گرفتار منازعات مسلحانه می باشد و جنگ هر روز در گوشه و کنار کشور از شهروندان قربانی می گیرد، کمیسیون به منظور جلب توجه دولت و مراجع ذیربط دیگر به اهمیت ایجاد ساوزکارهای قانونی حمایت از حقوق قربانیان، برنامه تحقیق ملی یاد شده را راه اندازی کرده است."

به این ترتیب، سخنرانان و شرکت کنندگان جلسه هریک پیرامون عوامل افزایش قربانیان تروریزم و مخاصمات مسلحانه، چگونگی حمایت مؤثر و دوامدار از قربانیان توسط دولت، ایجاد ساختار ها و تشکیلات جدید برای کاهش تلفات افراد ملکی، اقدامات برای رسیدگی به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت و راهکار های پیش گیری یا کاهش آمار قربانیان و خسارات ناشی از آن در سطح ملی، ابراز نظر کردند.

 

شرکت کنندگان راهکارهای ذیل را به منظور جلوگیری از افزایش تلفات ملکی و تأمین حقوق اساسی قربانیان مطرح کردند:

 1. در خواست همکاری از محکمه جزایی بین المللی برای رسیدگی به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان از سوی دولت؛
 2. نظارت متداوم و مستمر بر علمکرد نهادهای امنیتی و دفاعی؛
 3. استخدام افراد مسلکی و با تجربه در نهادهای امنیتی و دفاعی و نیز برگزاری برنامه های آموزشی دوامدار؛
 4. اعمال فشار قانونی از جانب جامعه جهانی بر حامیان و تمویل کنندگان بیرونی گروه های تروریسم؛
 5. تأمین حاکمیت قانون و دسترسی قربانیان جنگ و تروریسم به عدالت در کشور؛
 6. تقویت روحیه همدیگر پذیری و وحدت ملی و به این ترتیب تأمین صلح و ثبات سراسری در کشور؛
 7. استقرار نهادهای امنیتی و دفاعی بیرون از محلات مسکونی؛
 8. برخورد جدی قانونی با عاملان جنگ جاری و محاکمه تروریستان با استفاده از سازوکارهای داخلی و بین المللی؛
 9. اعمال اصلاحات گسترده در سطح نهادهای امنیتی و دفاعی؛
 10. تأمین هماهنگی های دوامدار و عملی میان نیروهای امنیتی و دفاعی؛
 11. مبارزه با فساد اداری، تبعیض و بی عدالتی در سطح نهادهای امنیتی و دفاعی؛
 12. پرداخت جبران خسارت به قربانیان و ایجاد زمینه های حمایت مؤثر از حقوق بشری آن ها؛

بازنشر این مطلب