گزارش‌های روزانه بازدید:644 تاریخ نشر:2017-11-12

تدویر جلسه فوکس گروپ تحقیق ملی در مورد کارشاقه کودکان در ولایت دایکندی

محمد رضا وکیلی آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال

دفتر ولایتی دایکندی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جلسه‌ای را با حضور مسئولان ادارات ذیربط، اساتید دانشگاه‌ها، فعالان مدنی و رسانه‌های محلی به منظور بررسی دلایل اشتغال کودکان به کارهای شاقه و پیامدهای ناگوار ناشی از آن در مرکز ولایت برگزار نمود.

محمدجواد دادگر رییس دفتر ولایتی کمیسیون، پیرامون ضرورت، اهمیت و اهداف تحقیق ملی در مورد کار شاقه کودکان و پیامدهای ناگوار آن صحبت نموده و برگزاری این تحقیق را یکی از موثرترین راه‌های دستیابی به میکانیزم‌های بازدارنده و حمایتی عنوان کرد.

آقای دادگر افزود: «با توجه به شدت آسیب‌پذیری کودکان کار در کشور و ضروت جلب توجه و حمایت بیشتر دولت در این زمینه، کمیسیون مستقل حقوق افغانستان مطابق با وظایف و صلاحیت‌های قانونی و به تعقیب فعالیت‌های مؤثر خود در راستای حمایت و انکشاف حقوق بشر، اینک برنامه تحقیق ملی را در مورد کار شاقه کودکان در کشور راه انداز کرده است که در چند مرحله اجرا و تکمیل می‌گردد.»

آقای دادگر خاطر نشان کرد که ارائه سفارشات و پیشنهادات عملی به دولت و مراجع ذیربط دیگر برای انجام حمایت‌های مؤثر و علمی از کودکان کار، دادن آگاهی به شهروندان در مورد پیامدهای منفی کار شاقه و نیز تبیین حقوق اساسی و قانونی کودکان یاد شده، ایجاد حساسیت در افکار عمومی در این مورد، دست‌یابی به مکانیزم‌های پایان دادن به معضل کار کودکان و یا کاهش آن در سطح کشور و تشویق مشارکت نهادها و گروه‌های مختلف برای دادخواهی در زمینه بهبود وضعیت کودکان کارگر، از مهم‌ترین اهداف این برنامه تحقیق ملی می‌باشد.

یحیا عرفان استاد دانشگاه و فعال مدنی در ادامه صحبت‌های خود پیرامون دلایل کار شاقه کودکان و پیامدهای ناگوار آن؛ اما فقر و مشکلات اقتصادی مردم ولایت دایکندی را از دلایلی مهمی عنوان کرد که سبب شده است تا کودکان به یک ابزار تولید و درآمد مبدل گردیده و مجبور به انجام کارهای سنگین و خطرناکی شوند که بر رشد جمسی و روانی آن‌ها تأثیرات فوق العاده منفی وارده کرده است.

خدیجه عطا یکتن از فعالان مدنی و فرهنگی ولایت دایکندی که در این برنامه سخن می‌گفت پیرامون ممنوعیت قانونی کار کودکان ابراز نظر کرد و گفت مشکلات جدی اقتصادی و معیشتی خانواده‌ها، جنگ و منازعات جاری در کشور موجب شده است تا اطفال به اجرای سخت‌ترین و طاقت‌فرساترین کار مجبور و به این ترتیب از حقوق  اساسی و اولیه خود محروم شوند.

بدین ترتیب، سخنرانان دیگر نیز در این جلسه در مورد دلایل کارشاقه کودکان و پیامدهای ناگوار آن صحبت نموده و راه حل‌های را به منظور جلوگیری از مراجعه کودکان به کارهای شاقه و سنگین پیشنهاد کردند.

فقر و مشکلات اقتصادی، اعتیاد به مواد مخدر، عدم آشنایی با شیوه‌های درست تربیتی کودکان، ضعف حاکمیت قانون و عدم برخورد جدی با عاملان و مرتکبان سؤ استفاده از کودکان، نبود مراکز حمایویی، جنگ و منازعات مسلحانه جاری در کشور و نبود زمینه‌های مناسب امرار معیشت برای خانواده‌های بی‌سرپرست از مهم‌ترین دلایل مراجعه کودکان به کارهای شاقه و سنگین توصیف گردید.

 


بازنشر این مطلب