گزارش‌های روزانه بازدید:403 تاریخ نشر:2017-11-13

نقش معلمان در نهادینه‌سازی حقوق اطفال

تقی واحدی

طی نشست‌های نیم روزه در مرکز ولایت سرپل، بیست‌وهفت معلم از مکاتب ولسوالی صیاد و سی‌ویک معلم از ولسوالی سانچارک این ولایت با آموزه‌های حقوق بشر و به ویژه حقوق طفل آشنایی عمیقتری پیدا کردند.

این جلسات از سوی بخش حمایه اطفال دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر به همکاری ریاست معارف ولایت سرپل به روز ده عقرب در مقر این ریاست برگزار شد.

پیامدهای منفی خشونت بالای اطفال و نقش معلمان در کاهش خشونت و نهادینه‌سازی حقوق طفل از جمله مهمترین موضوعاتی بود که توسط مربیان به بحث گذاشته شد.

در هردو جلسه، غفورخان رئیس معارف ولایت سرپل با مفید خواندن چنین جلساتی برای معلمان خواهان تداوم آن برای سایر معلمان سرپلی گردید.


بازنشر این مطلب