گزارش‌های روزانه بازدید:712 تاریخ نشر:2017-11-14

دادخواهی باشندگان ولایت غور برای «برق و سرک» وارد چهارمین روز شد

سجاد ساحل

به سلسله اعتراض‌ها و دادخواهی‌های باشندگان ولایت غور، اما این بار دادخواهی و برپایی خیمه‌های تحصن برای «برق و سرک» که در آن اقشار مختلف جامعه شرکت داشتند، وارد چهارمین روز گردید.

روز جمعه مورخ 19/8/1396 صدها تن از شهروندان، جوانان، فعالین نهادهای مدنی و فرهنگی ولایت غور در پیوند به بی‌توجهی دولت مرکزی و گنجانیده نشدن اعمار سرک «کابل– غور– هرات» و «کُندی در کار ساخت بند برق پوزلیچ» دست به تظاهرات مسالمت‌آمیز زدند که با برپایی خیمه‌های تحصن در سرک مقابل ولایت به اعتراضات شان ادامه دادند.

با فرا رسیدن فصل سرما و شدت باران‌ها، معترضین هنوز هم در زیر خیمه‌های تحصن الی تحقق خواسته‌های شان به اعتراضات خویش ادامه داده و با گذشت هر روز بر میزان معترضین با پیوستن اقشار مختلف جامعه اعم از کارمندان ادارات دولتی و غیردولتی، افزوده می‌شود. این معترضان «سرک و برق» را از خواسته‌های اساسی و برحق باشندگان ولایت غور عنوان نموده و از تداوم تحصن حتی با سرد شدن هوا، الی تحقق خواسته‌های شان سخن می‌گویند.

به ادامه اعتراض‌ها و برپایی خیمه‌های تحصن؛ والی ولایت، قوماندان امنیه، اعضای شورای ولایتی، اعضای شورای علما، اساتید و دانشجویان دانشگاه، اساتید و دانش آموزان مکاتب، ریاست‌های معارف، کار و امور اجتماعی، شفاخانه ولایتی، شهرداری، شورای شهر، بانوان، ورزشکاران، نهاد بیدار گران و اهالی قریه کندیوال از مربوطات مرکز ولایت از معترضان اعلام حمایت نمودند. هر یک از گروه‌های فوق با حمل پرچم‌ها و سر دادن شعارها، برق و سرک را از خواسته‌های مشروع باشندگان ولایت غور دانسته و بر تحقق آن تاکید کردند.

در چهارمین روز متوالی به سلسله اعتراضات روزهای قبل، ده‌ها تن از بانوان ولایت غور ضمن اعلام حمایت از خواسته‌های تحصن کنندگان، شعار «عدالت عدالت» را سر داده و از دولت مرکزی خواهان انکشاف متوازن، تحقق عدالت اجتماعی و شکستن زنجیر محرومیت در مناطق مرکزی شدند. این معترضان همچنان رهبران حکومت وحدت ملی را به بی‌پروایی در قبال باشندگان این ولایت متهم نموده و می‌افزایند که سران حکومت وحدت ملی از سال گذشته بدین سو وعده‌های را در سفرهای ولایتی شان به باشندگان این ولایت داده بود، که تا اکنون عملی نشده است.

بانو سیما جوینده والی پیشین ولایت غور و یکتن از اشتراک کنندگان در این اعتراضات، حکومت را مخاطب قرار داده افزود «این بانوان از پهلوی گهواره‌های اطفال خویش برخواسته تا عدالت در حق این مردم تأمین و به استبدادهای ناشی از تبعیض خاتمه بخشیده شود.»

داکتر جمعه‌گل یعقوبی رئیس شفاخانه ولایتی غور نیز ضمن حمایت از حرکت راه و روشنایی، از حکومت مرکزی خواست که در صورت بی‌توجهی به مشکلات راه‌های مواصلاتی ولایت غور، باشندگان این ولایت از خدمات صحی محروم خواهند ماند.

روز دوشنبه مورخ 22/8/1396 و در چهارمین روز متوالی، دانش آموزان مکاتب داخل شهر، کارمندان ریاست کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و نیز ده‌ها تن از زنان، حمایت شان را از تحصن کنندگان و خواست‌های آنان اعلام نمودند. آنان همچنان از دولت مرکزی افغانستان خواستار انکشاف متوازن و تأمین عدالت برای باشندگان ولایت غور شده و خواستار اعمار سرک «کابل– غور– هرات» و «تسریع در کار بند برق پوزلیچ» گردیدند.

معترضان در چهارمین اعلامیه خویش که امروز دوشنبه صادر گردید، ضمن ابراز ناخرسندی از رهبران حکومت وحدت ملی، خواهان تحقق عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن و پایدار شده و از جامعه جهانی خواستند تا کمک‌های شان را مشروط به رعایت توازن و مساوات و با درنظرداشت اصل عدالت اجتماعی نموده و نگذارند کمک هایشان وسیله برای تبعیض، برتری طلبی و گسترش خشونت و نارضایتی مردم گردد. آنان همچنان از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر نهادهای ملی و بین‌المللی، در زمینه تحقق مطالبات مشروع باشندگان این ولایت، خواستار همکاری شدند.


بازنشر این مطلب