گزارش‌های روزانه بازدید:529 تاریخ نشر:2017-11-28

برگزاری كارگاه آموزشی نقش رسانه‌ها در تأمین حقوق بشر در ولا يت فارياب

پروین بهمنیار، مسئول مطبوعات دفتر ولايتی فارياب

«نقش رسانه‌ها در تأمین حقوق بشر» عنوان كارگاه آموزشی دو روزه است كه توسط همکاران بخش تعليمات دفتر ولایتی فاریاب كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشتراک (36) نفر از خبرنگاران و اصحاب رسانه‌ها و رؤسای ادارات دولتی ولایت فاریاب شامل (۵ زن و 31 مرد) در تالار کنفرانس این دفتر، برگزار گرديد.

كارگاه با تلاوت آياتی از كلام الهی توسط یکی از اشتراک کنندگان آغاز گردیده و سپس آقای ذکریا ناصری رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب ضمن ابراز تشکر و سپاس از ریاست دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بخشی از سخنان افتتاحیه خویش بیان داشت: «در تأمین حقوق بشری افراد، سرحدی وجود ندارد به جز اینکه به حقوق بشری دیگران تعرض و تجاوز نشود، وقتی ما می‌گوییم که به حقوق دیگران تجاوز یا تعرض نشود به این معنی است که آزادی بیان هم محدوده‌های خود را دارد و بنابر این باید در بیانات و اظهارات خود به کرامت انسانی دیگران احترام بگذاریم.

البته در حال حاضر  خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان، با چالش‌ها و مشکلاتی نیز روبر هستند.

اکنون خبرنگاران با قبول هرگونه خطر، برای انعکاس مشکلات و چالش‌های موجود در محل‌های حوادث تروریستی وغیره حضور می‌یابند تا مردم را با تازه‌ترین واقعیت‌های موجود در این کشور آگاه سازند. در حال حاضر تهدید خبرنگاران از سوی برخی از مقام‌های دولتی، طالبان و دیگر از افراد مسلح مخالف دولت و برخی زورمندان، ناامنی و جنگ، دسترسی محدود خبرنگاران به اطلاعات، کشته و زخمی شدن خبرنگاران، سبب شده است تا خبرنگاران نتوانند وقایع را به شکل حقیقی برای مردم بازتاب دهند.

حق دسترسی به اطلاعات که طبق ماده (۵۰) قانون اساسی افغانستان و ماده (۵) قانون رسانه‌ها، به عنوان یک حق طبیعی شهروندان کشور شناخته شده است، متأسفانه از سوی دولت، شورشیان مخالف دولت، نیروهای خارجی و افراد مسلح غیرمسئول مورد نقض و تهدید قرار می‌گیرد.»

سپس آقای حمیدالله عظیمی آمر بخش نظارت و بررسی دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان ضمن ابراز خیر مقدم و خوش آمدید به اشتراک کنندگان کارگاه آموزشی، در بخشی از سخنان خویش گفت:

«کمیسیون همواره و پیوسته به گذشته در قسمت توانمندسازی ژورنالیستان و حق آزادی بیان تلاش به خرچ داده است. حق آزادی بیان یک حق اساسی و مهم حقوق بشری است که در ماده (34) قانون اساسی افغانستان دولت به رسمیت شناخته و در ماده (19) حقوق مدنی و سیاسی ذکر گردیده است. در طول پانزده سال گذشته یکی از دستاوردهای مهم دولت افغانستان، حق آزادی بیان بوده که یکی از جمله هژده حق بشری می‌باشد.»

متعاقبآ آقای احمدجاوید بیدار مسئول مطبوعات مقام ولایت فاریاب، شریفه عظیمی رئیس امور زنان و محمدحسن سرداش رئیس انجمن خبرنگاران و خبرنگار طلوع نیوز به ترتیب در ارتباط موضوع کارگاه، صحبت همه جانبه نموده وضعیت خبرنگاران ولایت فاریاب را نسبت به دیگر ولایات، بهتر ارزیابی کردند.

گفتنی است که در جريان این كارگاه آموزشی، موضوعاتی چون: «قانون دسترسی به اطلاعات، رده‌بندی آزادی مطبوعات، بسیج ملی برای محو بیسوادی، آزادی بیان در اسناد ملی و یین‌المللی، قانون منع خشونت علیه زن و قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان در پرتو اسناد ملی و بین‌المللی» توسط آقای سید بهاؤالدين ايلغار مسئول بخش تعليمات حقوق بشر، خانم پروين بهمنيار معاون بخش تعليمات دفتر، بانو سارا قاسمی آمر بخش آمبودزمن، آقای زکریا ناصری رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب، اصیله گهریک مدیر مسئول جریده فاریاب و همچنان پیام بسیج ملی برای محو بیسوادی توسط آقای فضل احمد جوره‌زاده آمر سواد آموزی در ولایت فاریاب پيشكش گرديده و علاوه از آن، یک سلسله كارهای گروپی و عملی، بحث آزاد و پرسش و پاسخ نیز با سهمگیری فعال اشتراک کنندگان، ارائه و پیشکش گرديد. 

در جریان کارگاه آموزشی «نقش رسانه‌ها در تامین حقوق بشر» برخی از خبرنگاران، پیشنهادات و نظريات خويش را با رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب شریک ساختند و متقابلاً رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب نیز وعده سپرد که «کمیسیون دسترسی به اطلاعات» را تا اخیرسال مالی 1396 در ولایت فاریاب ایجاد می‌نماید.

در اخیر کارگاه آموزشی متذکره، تصدیقنامه‌هایی نیز از سوی دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اشتراک کنندگان کارگاه تفویض گردیده و با دعای خیر و آرزوی صلح سرتاسری در افغانستان پایان یافته و گزارش خبری آن نیز از طریق رسانه‌های دیداری و شنیداری ولایت فاریاب به نشر رسید.


بازنشر این مطلب