گزارش‌های روزانه بازدید:504 تاریخ نشر:2017-12-19

گرامی داشت از روز جهانی حقوق بشر در ولایت غور

دهم دسامبر روز فریاد عدالت و تبلور آرمان های بشریت

سجاد ساحل

دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از شصت نهمین سالروز جهانی حقوق بشر و یازدهمین سالروز ملی قربانیان  جنگ، در یک نقطه دور افتاده و محروم یعنی سرای کرمان ولسوالی لعل و سر جنگل، با حضور با شکوه مردم این ساحه از اقشار مختلف جامعه به شمول مرد و زن، علما، معلمین، متعلمین، بازاریان و اهالی قراء جوار بازار کرمان به تاریخ ۱۹ قوس ۱۳۹۶ در یک فضای اخلاصمندانه  در مرکز کرمان تجلیل نمود.  مردم کرمان با استقبال گرم وپرشور شان  و اهداء شاخه های گل به تمام کارمندان دفتر ولایتی غور- کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این برنامه،  نشان دادند که نه تنها ارزش های بشری را می پذیرند بلکه با دل و جان از تحقق این ارزش ها برای برقرای عدالت و صلح حمایت می کنند

بعد از تلاوت آیات شریف و نشر سرود ملی کشور، مبارک رضایی رئیس دفتر و لایتی غور، ضمن خوش آمدید گویی اشتراک کنندگان روز جهانی حقوق بشر و روز ملی قربانیان نقض حقوق بشر را تبریک گفت و سپس پیرامون حقوق بشر صحبت کرد. وی افزود: " پیش از اینکه حقوق بشر را تعریف کنیم بهتر است بدانیم که بشر کی است؟ وی بشر را اینگونه تعریف کرد:  بشر تمام ادم های است که خداوند آفریده؛ مرد و زن، خرد و کلان، سیا و سفید، بی سواد و با سواد، کرمانی، غوری، بامیانی و... همچنین وی حقوق بشر را با ذکر مثال های مانند حق راه رفتن، حق درس خواندن، حق زندگی کردن که همگی از آن برخوردار است توضیح داد. وی تأکید داشت که حقوق بشر از محرومین، مظلومین و بی­کسان حمایت کرده و متضررین حقوق بشر  دولت مداران، زور مندان و کسانیکه ظلم روا میدارند بیان کرد. ایشان همچنان در بخش از صحبت هایش گفت: "دولت باید خادم مردم باشد نه سرور و ارباب مردم که بالای مردم ظلم کند".  در اخیر آقای رضای فشرده از و ضعیت حقوق بشر را در افغانستان نظر به یافته های  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال ۱۳۹۵ و نگرانی های کمیسیون را در مورد نقض های حقوق بشری ارائه نمود. وی از مجموع عوامل نقض حقوق بشری  فساد اداری را مهلک تر و خطرناک تر از همه بیان داشت که می تواند کشور را به طرف نا امنی سوق داده و باعث نقض های گسترده حقوق بشری گردد.

گلثوم رضایی وکیل شورای ولایتی غور، در این برنامه در مورد حقوق بشری صحبت کرده و در قسمت از سخنانش چنین گفت: "از آن جهت که موضوع حقوق بشر، انسان است، لذا می توان گفت که حقوق بشر مقید به هیچ حد و مرز جغرافیایی ، نژادی ، مذهبی و طبقات نیست و تمام کانون های قدرت در همه جای دنیا باید در مقابل آن تسلیم بوده و گفتمان حقوق بشر و مناسبات آن با فرهنگ و تمدن های دیروز و امروز جهان نیز گفتمانی است جدی و مسئولیت آفرین، که بی توجهی به آن نگرانی ها و تشویش های فراوانی در سطح داخلی و بین المللی به بار می آورد و متفکران را به چالش جدی فرا می خواند»

سپس سجاد ساحل مسؤل آموزش حقوق بشر دفتر ولایتی غور روی مفهوم و  مصادیق حقوق بشر صحبت کرد. وی با اشاره ای به ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر افزود: "کرامت، آزادی، برابری و همبستگی اساس و پایه  حیات جامعه انسانی را تشکیل میدهد و بر مبنی آن انسان قادر خواهد بود تا از تمام مواهب طبیعی و خدادای با عزت و سر بلندی بر خوردار شده و نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشد. همچنین وی با اشاره ای به مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر که حیثیت ذاتی انسانها و حقوق یکسان و انتقال نا پذیر آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان شماریده شده گفت: "حقوق بشر جلو استبداد حکومت را بالای شهروندان می گیرد و قدرت بی حد و حصر آن را با قانون محدود می سازد. حقوق بشر رابطه دولت و ملت را بر اساس عدالت، حقوق شهروندی و آزادی های اساسی تنظیم می کند. روابط افراد را بر مبنی عدالت تنظیم نموده د و تمام ملت هارا در سطح بین المللی به دوستی و همبستگی فرا می خواند  که در حقیقت اگر حقوق بشر تحقق یابد، باعث رفاه جوامع و توسعه اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی میگردد".

محمد عارف شادان معاون بخش امبودزمن دفترغور، در مورد تاریخچه حقوق بشر صحبت کرد. وی در بخش از صحبت هایش چنین گفت: "سازمان ملل در طول عمر 72 ساله اش بیشتر از یکصد اعلامیه، بیانیه، میثاق، کنوانسیون، پروتکل، توصیه نامه و قطعنامه در موضوعات مختلف مربوط به حقوق بشر صادر وتصویب کرده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر که برای حفظ کرامت و شرافت و حیثیت انسانی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل مشتمل بر یک مقدمه و 30 ماده در روز دهم دسامبر سال 1948  در نشست محمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید و هیچ یک از دول عضو با آن مخالفت نکرد".

وی همچنین گفت: " در جریان هفتاد سال که از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر سپری می شود، سازمان ملل متحد (18) سند مهم حقوق بشری را تصویب که مورد پذیرش اکثریت کشور های جهان قرار گرفته است. افغانستان نیز تا کنون۱۰ سند حقوق بشری را پذیرفته است. این اسناد مهم حقوق بشری اکنون پشتوانه مهم و قوی است برای انسانهای مظلوم و محروم عالم تا از محتوای آن برای احقاق حقوق خویش استفاده نماینند".

سپس سرود زیبای در مورد حقوق بشر توسط تیم سرود اجرا شد و به تعقیب طیبه محمدی کارمند کلینیک کرمان، تاج گل حسینی و رحیمه احمدی صحبت و مقاله های زیبای را در مورد اهمیت حقوق بشری ارائه داشتند و سپس آقای علوی به نمایندگی از علمای کرمان و استاد میثم به نمایندگی از مردم کرمان از حضور کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ساحه کرمان و تدویر روز جهانی حقوق بشر قدردانی نموده و از طرف مردم کرمان شاخه های گل را به کارمندان کمیسیون اهدا نمودند. و برنامه به اختتام رسید.


بازنشر این مطلب