گزارش‌های روزانه بازدید:542 تاریخ نشر:2017-12-19

گرامی داشت از روز جهانی اشخاص دارای معلولیت در ولایت غور

سجاد ساحل

دفتر ولایتی غور- کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز سه شنبه مورخ  ۱۴ قوس ۱۳۹۶ با حضور گرم و شکوهمندی مردم مرکز ولسوالی لعل و سر جنگل اعم از مسؤلین و پرسونل ولسوالی لعل، محکمه، سارنوالی  قوماندانی امنیه، معارف، لیسه های تحت مرکز ولسولی، دارالمعلمین، دارالعلوم، نهاد های جامعه مدنی، متنفذین و تعداد ازمعلولان این ولسوالی از روز جهانی اشخاص دارای معلولیت تجلیل به عمل آورد.

در ابتدا محفل با تلاوت آیات شریف و سرود ملی آغاز یافته و سپس مبارک رضایی رئیس دفتر ولایتی غورکمیسیون ضمن خیر مقدم به اشتراک کنندگان در مورد تجلیل و گرامی داشت از روز جهانی اشخاص دارای معلولیت، هدف از تجیلیل روز جهانی اشخاص دارای معلولیت را فرهنگ سازی و احترام به کرامت انسانی اشخاص دارای معلولیت بیان داشت و  تأکید کرد که با تجلیل از روز جهانی معلولین مشکلات این قشر آسیب پذیر بیشتر مورد توجه  عموم قرار میگیرد. بر علاوه اینکه دولت و مسؤلین دولتی مکلفیت های بیشتری را نسبت به دیگران در مورد رعایتْ حمایت و اجرای حقوق بشری دارند، که باید توجه و تلاش بیشتری را در این مورد به خرج دهند.

وی افزود: "از مجموع اسناد بین المللی حقوق بشر ۲ سند،  یک کنوانسیون و یک پروتکل ضمیمه این کنوانسیون مخصوص اشخاص دارای معلولیت به تصوییب سازمان ملل متحد رسیده است . ممکن این موضوع برای تعدادی سؤال بر انگیز باشد که چرا با و جود سایر اسناد حقوق بشری مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های حقوق بشری اسناد جداگانه برای حمایت اشخاص دارای معلولیت به تصویب رسیده است؟. وی تأکید کرد : "این افراد بر علاوه اینکه  مانند سایر اشخاص مستحق تمام حقوق بشری اند، دارای یک سلسله نیاز های خاص و نیازمند مراقبت های ویژه اند که این اسناد خاص به این نیازمندی ها توجه دارند".

آقای قاسیمی سر پرست ولسوالی لعل و سر جنگل ضمن تهنیت گویی روز جهانی اشخاص دارای معلولیت و خیر مقدم گویی به کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  در ولسوالی لعل و سر جنگل، وضعیت معلولان این ولایت را به سه کتگوری تقسیم کرد :" ۱- معلولین جنگی که در  حمایت از دولت در میدانهای نبرد آسیب دیده و دارای کارت معلولیت بوده و از دولت کمک نقدی دریافت می کنند و معلولین جنگی که در اثر حادثات  و انفجارات در سایر شهرهای افغانستان مانند کابل یا جاهای دیگر آسیب می بینند که این تعداد معلولین نه در ولایت که محل رویداد بوده مورد تأیید مسؤلین مربوطه  قرار میگیرند و نه در ولایت خود شان، زیرا که اینجا کسی شاهد رویداد در داخل ولایت شان نبوده است و نمی توانند تأئید کنند. اما، معلولان طبیعی در این ولسوالی هیچ گاهی مورد توجه دولت نبوده و حتی کوچکترین اقدامی در مورد آموزش این قشر صورت نگرفته است. معلولین این ولسوالی نیاز دارد تا از طریق زبانهای اشاره ای و یا هر طریق ممکن آموزش ببینند و برای شان ایجاد مشاغل صورت بگیرد".

احمد ضیا مهتر خیل ناظر ساحوی اطفال دفتر غور، در مورد حقوق اشخاص دارای معلولیت صحبت کرد و گفت: "کر، کور، ناتوان، شل القاب زشت اند که در جامعه ما مروج است برای معلولین بکار می برند وباعث بی احترامی و حقارت اشخاص دارای معلولیت میگردد، در حالیکه ما باید بجای این القاب از صفات مانند فلج، معلول، نا بینا و نا شنوا باید استفاده کنیم تا شخص معلول احساس حقارت نکنند". در ادامه وی یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در مورد وضعیت اشخاص دارای معلولیت در سال 1395 را ارائه نمود

محمد حسین یک تن از معلولین که به سختی با دو تا ماچوک راه میرود، احساساتش را نسبت به وضعیت که دارد و از برخورد ودید که دیگران در جامعه نسبت  با وی دارد حکایت کرد و گفت: "معلول قلبش شکسته است و همیشه در جامعه احساس حقارت می کند".  وی از دولت خواست که زمینه آموزش را برای معلولین فراهم سازد تا استعداد هایش را انکشاف دهد. و ی تأکید داشت: " اگر مشاغل مانند نگهبانی برایش مساعد شود می تواند کار کند و روی پایش استاد شود".

شیخ باقر موحدی به نمایندگی از علما در مورد حمایت های دین اسلام از اشخاص دارای معلولیت صحبت کرد. وی اظهار تاسف و تاثر نمود که یک معلول در جامعه احساس حقارت می کند و حتی اینکه باور کاذب برای معلولین ایجاد شده و معلولیت را عیب می پندارند. وی با حکایت از پیامبر اسلام معلولیت را عیب نه بلکه عیب و دیوانگی را به کسانی نسبت داد که به اشخاص مریض و معلول به دیده حقارت مینگرند. همچنان ایشان تأکید دین اسلام را  در مورد تعاون و همکاری با آسب دیدگان و بیچارگان و معلولین بیان داشت.

هادی احمدی آمر نظارت معارف لعل، ضمن استقبال از برنامه های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت افغانستان در مورد  دید دوگانگی اش در مورد معلولین جنگی و طبیعی انتقاد کرد و مشکلات معلولین را از جمله نبود مراکز توانمند سازی، عدم همکاری نهاد های مسؤل ، نبود امکانات لازم برای حمایت معلولین، نبود مکاتب اختصاصی و... بر شمرد و در ضمن تأکید بر حل این مشکلات داشته و افزود: "ما می توانیم با همبستگی و سعی  و تلاش در حمایت از حقوق معلولین و با همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مشکلات معلولین را با مسؤلین مربوطه در میان بگذاریم تا در آینده شاهد بهبود وضعیت این قشر آسیب پذیر باشیم"..

راضیه راد مهر فعال مدنی، نیز در این محفل صحبت های را در مورد حقوق اشخاص دارای معلولیت ارائه داشت و نیز سرود زیبایی توسط شاگردان لیسه رهنورد نور به حمایت و داد خواهی از معلولین ارائه گردید. سپس محفل با دعائیه خیر توسط استاد انصاری یک تن از علمای لعل به اختتام رسید.


بازنشر این مطلب