گزارش‌های روزانه بازدید:928 تاریخ نشر:2018-01-14

شریک‌سازی وظایف و مکلفیت‌های بخش افراد دارای معلولیت با کارمندان دفتر

مخدوم برهان

با در نظر داشت تاکیدات و رهنمایی اعضای رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ششمین کنفرانس تصویب برنامه عمل سال 1397 مبنی بر ظرفیت‌سازی،آگاهی‌دهی و شریک‌سازی وظایف و مکلفیت‌های بخش‌ها با تمامی کارمندان کمیسیون، بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز، طی جلسه‌ای وظایف، مکلفیت‌های بخش و ضمانت‌های قانونی حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در قوانین ملی و بین‌المللی به بررسی و توضیح و تشریح گرفت.  

این جلسه که به اشتراک کارمندان برنامه‌ای، حمایتی و بخش‌های خدماتی در تالار دفتر ساحوی کندز، برگزار گردیده بود، روی مفهوم معلولیت، تعریف معلولیت در قانون حقوق و امتیازات ا.د.م، معلومات عمومی در مورد معلولیت، معلولیت در افغانستان به اساس گزارش موسسه بین‌المللی هندیکپ، اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع، ضمانت‌های قانونی حمایت از حقوق اشخاص دارا ی معلولیت در قوانین ملی و بین‌المللی، اصول کلی کنوانسیون، وظایف عمده بخش افراد دارای معلولیت و گزارش وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت در سال‌های 1394 الی 1395 بحث صورت گرفت که مورد علاقمندی و دلچسپی اشتراک کننده‌ها قرار گرفت.

کارمندان اشتراک کننده ضمن اینکه در مورد وظایف بخش افراد دارای معلولیت حاصل نمودند با ضمانت‌های قانون و ملاک عمل کمیسیون و بخش مربوطه آشنایی حاصل نموده و خواهان تدویر همچو جلسات در بخش‌های مختلف کمیسیون شدند.

نذرالله نذر معاون بخش حقوق اطفال، قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت را تبعیض آمیز دانسته و خواهان تعدیلات در قسمت از ماده‌های آن گردید. آقای نذر عدم برخور داری افراد دارای معلولیت طبیعی را همانند افراد دارای معلولیت جنگی خلاف قوانین و مقررات دانسته و اظهار داشت که باید افراد دارای معلولیت طبیعی نیز از حقوق و امتیازات برخوردار شوند و قانون یکسان بالای همگی تطبیق گردد.

جلسه با ارائه سوالات و سهمگیری بیشتر کارمندان در ارائه جوابات و ارائه پشنهادات در راستای بهتر تطبیق شدن ارزش‌های حقوق بشری به پایان رسید.


بازنشر این مطلب