گزارش‌های روزانه بازدید:483 تاریخ نشر:2018-01-20

امضای قرار داد همکاری میان دفتر ولایتی کمیسیون و رادیو آمو در ولایت بدخشان

دفتر ولایتی بدخشان

قرار داد همکاری دو جانبه، میان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق‌بشر و رادیو آمو در ولایت بدخشان به‌امضا رسید.

 این قرار داد به روز چهارشنبه، ۲۷ ماه جدی سال ۱۳۹۶، میان رئیس دفتر ولایتی کمیسیون و مدیر مسئول رادیو آمو منعقد گردید.

هدف از امضای این قرار داد، نشر و پخش پیام‌ها، اعلامیه‌ها، برنامه‌های آموزشی و برنامه‌های رادیویی حقوق‌بشر، از طریق رادیو آمو می‌باشد.

بر اساس این قرار داد، رادیو آمو تمام برنامه‌‌های آموزشی و رادیویی حقوق‌بشر را در جریان سال ۱۳۹۷، به نشر می‌رساند.

عارفه نوید، رئیس دفتر ولایتی کمیسیون در مراسم امضای این قرار داد، گفت: « نقش رسانه‌ها در ترویج و نهادینه‌سازی ارزش‌های حقوق‌بشری اثرگذار بوده، رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی باید نظام را تقویت نمایند و در رشد و توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور نقش و رسالت‌شان را به‌درستی انجام دهند.»

رئیس دفتر ولایتی کمیسیون افزود: « نقش آموزشی رسانه‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت؛ چون‌که افکارعمومی در قبضهٔ رسانه‌ها و خبرنگاران است و فعالیت‌های آموزشی رسانه‌ها در ترویج حقوق‌شهروندی و نهادینه‌شدن ارزش‌های انسانی فوق‌العاده مهم‌اند.»

بانو نوید ضمن ابراز این مطلب گفت: « حمایت از خبرنگارن و آزادی بیان، همواره در صدر برنامه‌های کاری دفتر ولایتی کمیسیون قرار داشته و از فعالیت‌‌های رسانه‌ها و حق آزادی بیان به صورت جدی حمایت صورت می‌گیرد.»

در همین حال عبدالبصیر حقجو، رئیس شواری خبرنگاران ولایت بدخشان و مدیر مسئول رادیو آمو، از امضای قرارداد همکاری با دفتر ولایتی کمیسیون استقبال نموده و ادامهٔ اینگونه همکاری‌ها را در راستای ترویج و نهادینه‌شدن فرهنگ حقوق‌بشر اثرگذار می‌داند.

آقای حقجو می‌گوید: « دفتر ولایتی کمیسیون همواره از خبرنگاران این ولایت حمایت نموده و برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت را در زمینهٔ آزادی بیان، حق دسترسی به‌معلومات و نیز نقش رسانه‌ها در ترویج حقوق‌بشر برگزار کرده است.»

مدیر مسئول رادیو آمو در مراسم امضای این قرار داد، تعهد نموده، گفت:«  بر بنیاد این قرار داد، تمام پیام‌ها، اعلامیه‌ها، برنامه‌های آموزشی و برنامه‌های رادیویی دفتر ولایتی کمیسیون از اول ماه دلو سال ۱۳۹۶ الی اخیر ماه قوس سال ۱۳۹۷، از طریق رادیو آمو به نشر رسانده می‌شوند.»

قابل یاد آوریست، رسانه‌ها و خبرنگاران محلی این ولایت، همواره در قسمت آگاهی‌دهی و اطلاع‌رسانی با دفتر ولایتی کمیسیون همکاری نموده و نشست‌ها، کنفرانس‌ها و برنامه‌های آموزشی مربوط به دفتر ولایتی را انعکاس می‌دهند.


بازنشر این مطلب