عقد قرارداد با دو رادیوی محلی به منظور ثبت و نشر برنامه‌های حقوق بشری

دفتر ولایتی هلمند

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دفتر ولایتی هلمند بخش تعلیمات و آموزش به تاریخ ۳ ماه دلو با رادیو محلی مسکا که نشرات این رادیوی محلی عموما توسط خانم‌ها اداره می‌شود قرارداد نمود و به تاریخ  ۸ ماه دلو با رادیو محلی سمون عقد قرارداد کرد.

این قراردادها به منظور تحقق اهداف چون گسترش همکاری بین کمیسیون و رسانه‌ها توسعه و تعمیم حقوق ‌بشر از طریق همکاری با رسانه‌ها نشر برنامه‌های رادیویی تحت عنوان «حقوق ‌بشر و رسانه‌ها» طی ۳۰ دقیقه، در تمام ساحات تحت پوشش به زبان (دري/پشتو) با کیفیت عالی نشرات خواهند داشت.

دفتر ولایتی هلمند با ابتکار شان توانسته است در بدل تخصیص موجود با دو رادیوی محلی غرض ثبت و نشر برنامه‌های آگاهی‌دهی حقوق بشر قرارداد ببندد و همکاری داشته باشد.


بازنشر این مطلب