گزارش‌های روزانه بازدید:968 تاریخ نشر:2018-01-30

تدویر جلسه هماهنگی ربع اول با نمایندگان رسانه‌ها در هلمند

دفتر ولایتی هلمند

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بخش تعلیمات دفتر ولایتی هلمند به تاریخ ۹ ماه دلو جلسه هماهنگی ربعوار با نمایندگان رسانه‌ها را با حضورداشت ۲۰ نفر از مسئولین رادیوها، خبرگزاری‌ها و فعالان رسانه‌ای در مقر ریاست دفتر ولایتی هلمند برگزار کرد.

محترمه عفیفه معروف ریس دفتر ولایتی در آغاز جلسه گفتند: «بدون شک آزادي بيان نقش زيادی در خلاقيت، توسعه و شگوفايي استعدادهای انسانی داشته و باعث تقويت دموكراسی در جامعه مي‌شود. بنا بر اين مي‌توان گفت آزادی بيان، از بارزترين جلوه‌های آزادی انسان است. طبيعت آزاد انسان اقتضا می‌کند كه آزادانه بتواند ديدگاه‌های خود را بيان نمايد. آزادانه سخن بگويد، بنويسد، نقاشي كند و يا در قالب‌های هنری، انديشه‌ها و عقايد خود را بيان نمايد. ايجاد محدوديت به صورت خود سرانه و بدون دليل قانونی، مغاير با حقوق و آزادی‌های  انسان می‌باشد.»

حق آزادی بيان در ماده سی‌وچهارم قانون اساسي افغانستان نيز مورد توجه قرار گرفته و به رسيمت شناخته شده است: «آزادي بيان از تعرض مصؤن است هر افغان حق دارد فكر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت احكام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد. هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي، بپردازد. احکام مربوط به مطابع، راديو، تلويزيون، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي‌گردد. «

خانم معروف در بخشی از سخنان خود گفت، خبرنگاران در تولید خبر باید دقت کامل داشته باشند تا منبع تبلیغاتی یک طرف قرار نگیرند، بلکه از جهت آگاهی‌دهی به مردم  موضوعات را بی‌طرفانه و شفاف مبنی بر واقعیت‌ها به مردم برسانند و در موضوعات و معضلات اجتماعی مثل آگاهی در مورد اضرار اعتیاد به مواد مخدر، افهام و تفهیم صلح‌آمیز و دور از خشونت، حفاظت از محیط‌زیست، برنامه‌های آگاهی‌دهی عامه درمورد منع خشونت و منع تبعیض علیه زنان و توجه به حقوق اطفال برنامه‌های آموزشی داشته باشند.

فریداحمد فرهنگ رییس اطلاعات و فرهنگ با تأیید حرف‌های خانم معروف به خبرنگاران تاکید داشته گفت: «رسانه‌های کشور به نفع مخالفین دولت و ملت تبلغ را به نشر نسپارند. بجای آن، وقتیکه مواد مخدر توسط دولت کشف و بدست می‌آید برای مردم در مورد زیان‌ها و موارد جزایی که در قانون ذکر شده است را به آگاهی برسانند تا مردم ما از کشت کوکنار دست بردارند، چون علت ناامنی و جنگ‌ها در افغانستان فعلا همین مواد مخدر و اثرات آن است. در این جلسه خبر نگاران نیز صحبت‌های جداگانه داشتند.

در این عصر فعالیت‌های رسانه‌ها نسبت به فعالیت یک څارنوال موثریت بیشتر دارد و مردم به حرف رسانه‌ها سریع باور می‌کنند.

زین‌الله ستانکزی ریس اتحادیه ژورنالستان مشکلات خبرنگاران هلمند را با ریس دفتر ولایتی هلمند و رییس اطلاعات و فرهنگ در میان گذاشته و خواهان همکاری و حمایت از رسانه‌ها در این ولایت شد.

رییس دفتر ولایتی هلمند و رییس اطلاعات و فرهنگ در زمینه همکاری‌های اصولی، هماهنگی و در حمایت از خبرنگاران فعال وعده سپردند که مطابق قوانین مربوطه از هیچ نوع همکاری خود دریغ نمی‌کنند.


بازنشر این مطلب