گزارش‌های روزانه بازدید:573 تاریخ نشر:2018-02-03

برگزاری جلسات ماهوار کمیته فرعی خشونت مبتنی بر جنسیت، به رهبری کمیسیون

دفتر ساحوی هرات

جلسه کمیته خشونت مبتنی بر جنسیت، بخاطر بحث و بررسی پیرامون موضوع نبودن مکان امن برای خانم‌های در معرض خطر و آسیب‌پذیر و نیز خانم‌هایی که به صورت موقت بی‌سرپناه می‌باشند برگزار شد.

در این جلسه نمایندگان موسسات و انجوهای ملی و بین‌المللی از جمله کمیسیاریای عالی ملل متحد برای مهاحرین، نماینده خاص ملل‌‌متحد برای افغانستان، صندوق حمایت از اطفال ملل متحد، اداره مهاجرت دانمارک، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و موسسه  ندای زن اشتراک دارند.  

در ابتدای جلسه سیدعبدالقادر رحیمی رئیس دفتر ساحوی هرات ضمن مرور بر موضوعات جلسه قبلی گفت: خانم‌ها در ولایت هرات با مشکلات فراوانی مواجه هستند ولی این موضوعات از سوی موسسات ذیربط با مقامات دولتی جهت برطرف ساختن مشکلات شان شریک نمی‌گردد. مثلآ خانم‌هایی که بازداشت می‌شوند و مظنون شناخته می‌شوند، خانم‌هایی که دارای مشکل موقتی هستند یا آنانیکه مشکل طولانی مدت دارند و به شکل موقت نیاز به مکان امنی برای بود و باش دارند، متأسفانه برای چنین خانم‌هایی مکان امن در نظر گرفته نشده است.

آقای رحیمی در ادامه صحبت‌هایش گفت: «از طرف شب خانمی بازداشت می‌شود، این خانم توسط پولیس بهخانه امن تحویل داده می‌شود و در صورت مجرم شناخته شدن، ایامی را که درخانه امن سلب آزادی بوده است به مدت توقیفی اش محاسبه نمی‌گردد که این ایام بعضاً به ده‌ها روز می‌رسد.» آقای رحیمی تأکید نمود، البته از آدرس کمیسیون مستقل حقوق بشر این موضوع مطرح شده است از جمله در جریان ملاقاتی که با معاون والی ولایت هرات صورت گرفت مشکلات خانم‌های آسیب‌پذیر و در معرض خطر بیان شد اما سایر موسسات حمایتی این مشکلات را مطرح نمی‌کنند و چنین وانمود می‌کنند که گویا وضعیت خوب است و مشکل خاصی وجود ندارد.

بنابر یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر ساحوی هرات، برخی گفته‌هایی وجود دارد که عملآ کتگوری‌های خاصی از زنان در خانه امن پذیرفته نمی‌شوند. مثلآ خانم‌هایی که مشکل عصبی یا روانی دارند، یا خانم‌هایی که معلولیت جسمی دارند و همچنین خانم‌های کهنسال و پیر. معلوم نیست که این خانم‌ها اگر در روی خیابان از طرف شب پیدا شوند به کدام نهاد باید تحویل داده شوند و در کجا موردحمایت قرار بگیرند.

سایر اشتراک کنندگان در جلسه نیز به بیان نظرات و پیشنهادات خویش پرداختند و عملکرد موسسه خود، در قبال چگونگی حمایت از خانم‌هایی که نیاز به سرپناه دارند را بیان کردند. نمایندگان موسسات حاضر در جلسه (جی بی وی) به این نتیجه رسیدند که بخاطر رفع مشکلات خانم‌های آسیب‌پذیر و در معرض خطر که نیاز به خانه امن دارند، تمامی موضوعات مرتبط یادداشت و مستندسازی شود و در یک جلسه دیگر از سایر نهادهای ذیربط نیز که در این راستا مسئولیت دارند دعوت بعمل آید تا مشکلات زنان در معرض خطر شناسایی گردیده و نظریات همه در رابطه به حل این مشکل شریک ساخته شود، سپس با همکاری دولت و نهادهای بین‌المللی حمایتی، جهت رفع این مشکلات اقدام عملی صورت گیرد.

قابل ذکر است که جلسه کمیته فرعی خشونت مبتنی بر جنیست، به‌صورت ماهوار در دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات برگزار می‌گردد.


بازنشر این مطلب