تدویر ورکشاپ آموزشی برای منسوبین لوای سوم قول اردوی ۲۱۵ میوند

 

دفتر ولایتی هلمند

دفتر ولایتی هلمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تاریخ (۱۵ ۱۷) ماه دلو ورکشاپ آموزشی سه روزه ارتقای ظرفیت را برای (۴۱) نفر از منسوبین لوای نمبر ۳ قول اردوی میوند مقیم ولسوالی نهرسراج  برگزار نمود

عبدالمقیم علیزی آمر بخش آمبودزمن در سخنان افتتاحیه به اشتراک کنندگان ورکشاپ گفت: «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تلاش نموده تا در پهلوی سایر افراد جامعه ورکشاپ‌های آموزشی سه روزه ظرفیت‌سازی را برای منسوبین اردوی ملی افغانستان مهیا سازد. در مطابقت به تفاهمنامه همکاری میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و وزارت محترم دفاع ملی اینک یک بار دیگر  فرصت یافتیم تا ورکشاپ آموزشی سه روزه را برای نیروهای دلیر امنیتی کشور دایر کنیم»

جنرال غیاث‌الدین عابد قوماندان لوای نمبر ۳ قول اردوی ۲۱۵ میوند از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تشکری نموده گفت: «جهان سپاس از دفتر ولایتی هلمند این کمیسیون که برای ارتقای ظرفیت منسوبین این لوا قدم رنجه کردند و در این وضعیت خیلی حساس تا به اینجا آمدند». آقای عابد در ضمن صحبت اش از منسوبین که در ورکشاپ اشتراک داشتند خواست تا بسیار به حوصله‌مندی به آموزش‌های حقوق بشری گوش بدهند و برای سه روز در این ورکشاپ فعالانه سهیم باشند.

در این ورکشاپ موضوعات چون:معرفی کمیسیون،کنوانسیون منع شکنجه، موضوع اختطاف و قاچاق انسان، اصول بین‌المللی حقوق بشردوستانه، اصول بین‌المللی جنگ و قانون منع خشونت علیه زن توسط همکاران دفتر ولایتی هلمند ارایه شد.

در این ورکشاپ روی دو موضوع کارهای گروپی توسط اشتراک کنندگان اجرا شد:

1)ایجاد هماهنگی بین نیروهای امنیتی کشور به منظور کاهش تلفات ملکی و

2)راه حل‌های پیش بینی شده.

در مورد مشکلات و چالش‌ها هر گروپ که بشکل جداگانه راهکارهای شان را نوشته بودند موارد آتی‌الذکر را دریافتیم:

الف) موجودیت عدم هماهنگی کامل در وظایف منسوبین پولیس،

ب) کمبود پرسونل،

ج) مشکلات برق که سبب کندی کارها می‌شود،

د) عدم رعایت تشخیص ساحات،

ر) مشکلات مسلکی بودن پرسونل،

س) نبودن روتیشن مسلسل عادلانه افسران و بریدملان مطابق پالیسی وزارت،

ص) عدم تطبیق سایکل رخصتی‌های پرسونل،

هـ) نبود فرهنگ مکافات و مجازات سالم و غیرمنصفانه از مشکلات و چالش‌هایی است که وجود داشته است.


بازنشر این مطلب