گزارش جلسه دادخواهی ربعوار بخش نظارت و بررسی دفتر ولایتی هلمند

دفتر ولایتی هلمند

جلسۀ دادخواهی ربعوار بخش نظارت و بررسی دفتر ولایتی هلمند در سوم حوت 1396 برگزار شد. این جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن مجید آغاز گردید. سپس محترم عفیفه معروف رییس دفتر ولایتی هلمند در سخنان افتتاحیۀ خود راجع به اهداف جلسه  صحبت کردند. ایجاد فضا و محیط‌زیست سالم، حق توسعه و منع خشونت علیه زنان موضوعاتی بود که مورد بحث و اشاره ریاست دفتر هلمند قرار گرفت.

بعدا نماینده ریاست محیط‌زیست در مورد فعالیت‌ها و دست‌آوردهای شان معلومات داده و گفتند: «ریاست حفاظت از محیط‌زیست یک اداره نظارتی و پالیسی‌ساز می‌باشد که به‌منظور پاک نگهداشتن و آلوده نکردن محیط زیست فعالیت می‌کند. بعنوان نمونه و بهمنظور جلوگیری از آلودگی آب و هوا، سیستم سوخت چوب نانوایی‌های شهر به سیستم گاز مایع تبدیل شده است و در سال آینده برنامه این است تا حمام‌های که چوب می‌سوزانند تبدیل به گاز مایع شوند تا از آلودگی هوا جلوگیری شود.»

هم چنان نماینده ریاست زراعت گفت: «نهال‌های زینتی و مثمر برای نهادهای دولتی، غیردولتی و مردم شهر به‌طور رایگان توزیع نموده اند تا از طریق غرس نهال به پاکی و سلامت محیط زیست کمک کرده باشند.»

در رابطه به اهداف توسعه پایدار (SDG) نیز بحث و گفتگو صورت گرفت. رییس اقتصاد گفت: کشورهای عضو سازمان ملل متحد متعهد هستند تا برای دسترسی به ۱۷ حق جهان شمول انسانی، و اهداف توسعه پایدار تا سال 2030 میلادی تلاش نمایند که به آن دسترسی کامل پیدا کنند.

پروژه‌های انکشافی از سوی مردم محل پیشنهاد می‌گردد و اولین اقدامات از محل آغاز می‌شود و با اهداف توسعه پایدار سنجیده می‌شود. اگر ضروریات آن منطقه را مهیا کرده و با پروژه‌های انکشافی مطابقت داشت در پلان بعدی شامل می‌گردد در این صورت مردم محل خود را صاحب پروژه می‌پندارند و در برابر پروژه‌ها مسئولیت پذیر خواهند شد.

اگر این پروژه‌ها از منطقه شروع و به سطح ولایت شامل پلان شود این فعالیت هم باعث ظرفیت‌سازی کارمندان به سطح ولایتی می‌شود و همچنان از این طریق سبب پیشرفت و توسعه حقوق بشری آنان می‌شود.

ازبین بردن خشونت علیه خانم‌ها: در مورد دو تن از جمع شش زن زندانی که مطابق فرمان عفو و تخفیف رییس‌جمهور آزاد شده بودند که پس از چند روز رهایی به قتل رسیدند، صحبت شد تا بمنظور محو این چنین رویدادهای دلخراش اقدامات جدی صورت بگیرد که در آینده زمینه خشونت و قتل زنان مساعد نگردد.

زمانیکه یک خانم محبوس مدت حبس را تکمیل نموده و رها می‌شود، طبق قانون برای یکی از اقارب یا یک عضو فامیل شان با اخذ تضمین خط و شصت تضمین کننده تسلیم می‌گردد و برای تضمین کننده گفته می‌شود:

با گرفتن ضمانت خط هر گاه که خشونت علیه زن رها شده صورت می‌گیرد ضامن و مسئول از سوی څارنوالی استحضار می‌شود و بشکل اخطاریه برای شان گفته می‌شود علی رغم آن اگربا خانم رها شده خشونت صورت بگیرد مسئول خواهد بود.

قابل یادآوری است که در این جلسه به تعداد (26) تن از نمایندگان (مقام ولایت هلمند، رییس و نماینده ریاست څارنوالی استیناف، رییس اقتصاد، نماینده ریاست محیط زیست، نماینده ریاست امور زنان، نماینده ریاست زراعت و مالداری، مسئول اتحادیه وکلای مدافع، نماینده ریاست ارشاد و حج اوقاف، نماینده قوماندانی امنیه، نماینده ریاست معارف، مسئول موسسه صلح و برابری و نماینده پوهنتون حضور داشتند.


بازنشر این مطلب