گزارش‌های روزانه بازدید:428 تاریخ نشر:2018-02-27

تدویر جلسه آگاهی دهی برای اهالی شهرک مهاجرین شهر فیروزکوه

دفتر ولایتی غور

به تاریخ 5/12/1396 برای 50 تن از اهالی شهرک مهاجرین شهر فیروز کوه جهت بنلد بردن سطح آگاهی آنها در مورد حقوق اطفال، جلسه آگاهی دهی نیمه روزه تدویر گردید. در این جلسه 4 تن از مردان و 46 تن از خانم‌ها اشتراک داشتند.

در این جلسه، در سه کتگوری، موضوعات مختلف مرتبط به حقوق اطفال برای اشتراک کنندگان با بیان ساده تشریح گردید.

در بخش اول، کمیسیون مستقل حقوق بشر، بخش‌های برنامه‌ای؛ به ویژه بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال، وظایف و مسئولیت‌های آن به معرفی گرفته شد.

در بخش دوم، موضوعات مربوط به حقوق اطفال از قبیل حق زندگی سالم،  حق برخورداری از خانواده، اصل و نسب و نام، حق طفل در مراقبت صحی و تغذیه سالم، حق برخورداری از امنیت و سلامتی و بهرمندی از حقوق انسانی، نقش جامعه و دولت در حمایت از حقوق طفل، مراقبت زودهنگام از طفل و حق او در بهره مندی از سلامتی، تغذیه و شیردهی مادر، واکسیناسیون مادران، پاکیزگی فردی و محیط زیست، حمایت از اطفال در برابر خشونت و بد رفتاری، پرورش اطفال و استعدادهای آنها، حق طفل در بهره مندی از آموزش مقدماتی مناسب و بدون طبعیض، حق طفل در آموزش دوامدار و فراگیری مهارت های زندگی برای اشتراک کنندگان توضیح داده شد.

در کتگوری اخیر، راجع به نتایج ناگوار گماشتن اطفال در کارهای شاقه و تاثیرات منفی ازدواج های قبل از وقت برای اشتراک کنندگان معلومات ارایه گردید.

یکی از اشتراک کنندگان به اسم بس گل گفت: " ما خانم ها نه دست به نقض حقوق اطفال می زنیم و نه صلاحیت داریم که در برابر مردان از نقض حقوق اطفال جلوگیری کنیم. خیلی بهتر است که چنین جلسات با مردان قریه برگزار شود."

اکثریت خانم ها، اظهار داشتند که حقوق اطفال، ازدواج های اطفال و هم چنان تعبیض جنسیتی بیشتر از سوی پدران و مردان خانواده اعمال می شود. اشتراک کنندگان، پیشنهاد نمودند که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان باید چنین جلسات را بیشتر برای مردان تدویر نمایند. به گفته آنها، اکثراً حقوق بشری اطفال از سوی مردان نقض می شوند.

در اخیر جلسه، نظریات اشتراک کنندگان شنیده شد و به سوالات آنها پاسخ ارایه گردید. اشتراک کنندگان، ضمن اظهار امتنان از برگزای چنین جلسات، تدویر جلسه امروزی را در زمینه حمایت و رعایت حقوق اطفال بسیار مهم دانستند. به گفته صابره یک تن از اشتراک کنندگان، در جریان چند سال اخیر، با وجود که هنوز هم ازدواج های زیر سن کاملاً از بین نرفته است اما در نتیجه تدویر چنین جلسات، میزان ازدواج های اطفال در مقایسه با سالهای گذشته کاهش یافته و اطفال بیشتر مورد توجه پدران، مادران و اعضای خانواده خویش قرار می گیرند.


بازنشر این مطلب