در ولسوالی ناوه ولایت هلمند جلسه آگاهی‌دهی دایر گردید

دفتر ولایتی هلمند

بخش حمایت و توسعه حقوق زنان دفترولایتی هلمند به منظور آگاهی دهی در مورد حقوق بشری، شرعی و قانونی زنان، جلسۀ را با اشتراک ۵۴ تن که شامل ملک قریه و خانمهای بیسواد و کم‌سواد بود به تاریخ ۹ حوت ۱۳۹۶ در منزل ملک قریه در قریه خرابه ولسوالی ناوه دایر نمود.

این برنامه با تلاوت آیات قرانکریم آغاز گردیده و سپس ملک قریه متذکره ضمن خوش، گفت: این فعالیتهای کمیسیون قابل قدر است که در قریهجات دوردست که یک مکتب زنانه هم وجود ندارد و خانمهای این منطقه در مورد حقوق خویش آگاهی ندارند جلسات آگاهی عامه را دایر مینماید. این جلسات  بسیار مؤثر میباشد بخاطریکه آنها تشویق میشوند از حق و حقوق خود آگاهی پیدا می‌کنند  و راه و طریقه خوب زیستن را می‌اموزند. از طرف دیگر در زمینه مراعات نمودن نظافت که صحت انسان را تضمین می‌کند بسیار نقش مهم دارد.

فاطمه عابدی مسوول بخش زنان اهداف و مقاصد جلسه را بیان داشته، و به ارتباط فعالیتها و صلاحیتهای کمیسیون معلومات مفصل ارایه نموده و سپس پیرامون تعریف حق، حقوق بشری، شرعی و قانونی زنان مخصوصآ حق تعلیم، حق ازدواج و حق میراث، مالکیت و موادی از قانون منع خشونت علیه زن، قانون منع قاچاق واختطاف زنان و اطفال و ناهنجاریهای فرارازمنزل معلومات مفصل ارایه و در رابطه به سوالات مطرح شده توضیحات مفصل ارایه گردید که اشتراک کنندگان همچنان با شوق فراوان در جلسه فعالانه سهم گرفته نظریات خود را شریک ساخته در اخیر اشتراک کنندگان شکایت نمودند که در قریه خرابه مکتب دخترانه وجود ندارد. دختران این قریه همه از نعمت سواد محروم هستند و از دولت تقاضا نمودند که درقریه متذکره برای خانمها کورسهای سوادآموزی و خیاطی ایجاد نماید. اشتراک کنندگان جلسه وعده نمودند که همیشه با کمیسیون همکار بوده و موضوعات بحث شده را به سمع دیگرخانمهای قریه خود میرسانند. جلسه با قرائت دعائیه و با توزیع عصریه خاتمه یافت.


بازنشر این مطلب