تدویر جلسۀ آگاهی‌دهی در مورد حقوق زنان و اطفال در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند

 

به تاریخ  ۱۵ و ۱۶ دلو۱۳۹۶ دو جلسه آموزشی نیم روزه با استادان و شاگردان مکاتب در این ولسوالی تدویر گردید.

آمربخش حمایت و توسعه حقوق زنان دفتر ولایتی هلمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جلسه آموزشی را به تاریخ ۱۵ دلو ۱۳۹۶ با اشتراک ۵۰ تن به شمول مدیر، معلمین و شاگردان لیسه لوی ادی ولسوالی نهرسراج ولایت هلمند در یکی از صنوف درسی مکتب متذکره برگزار نمود.                                            

جلسه متذکره با تلاوت آیاتی از کلامالله مجید توسط یکی از شاگردان آغاز، سپس مدیر لیسه متذکره خطاب به شاگردان تاکید به توجه به جلسه نمود.

 متعاقبآ فاطمه عابدی مسؤل بخش حمایت و توسعه حقوق زنان دفتر ولایتی هلمند هدف از تدویر جلسه را آموزش حقوق اطفال و زنان دانسته از مشترکین جلسه خواست تا با آموزش قوانین سطح آگاهی خویش را بلند برده و با خانمها و اطفالیکه تحت خشونت قرار میگیرند کمک و همکاری نمایند.  

در این جلسه مطابق اجندا از قبل تهیه شده پیرامون معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تعریف خشونت علیه زنان و قانون منع خشونت علیه زن، قانون مبارزه علیه قاچاق و اختطاف زنان و اطفال، ناهنجاریهای فرار از منزل  و اضرار ازدواج اطفال مفصلآ صحبت گردید که مورد توجه شاملین جلسه قرار گرفت و به سوالات مطرح شده پاسخهای قناعت بخش ارایه گردید. باید گفت بعد از ختم جلسه تمامی اشتراک کنندگان به موضوعات مطرح شده آگاهی حاصل نموده و تعهد نمودند که موضوعات را تا حد توان به دیگران نیز خواهند رسانید.

ماهگل یکی از معلمین مکتب متذکره بیان داشت که این جلسات کمیسیون برای مکاتب دور افتاده بسیار مؤثر میباشد به خاطریکه در مکاتب دور افتاده وقتیکه شما با دایر نمودن جلسات از مشکلات مکتب باخبر شده و مشکلات را با مسوولین شریک مینماید و ریاست معارف را متوجه میسازید که به مشکلات مکاتب رسیدگی نماید مانند مشکل ندادن معاشات معلمین در این ولسوالی امید داریم که انشاالله حل شود.

شاگردان و معلمین اشتراک کننده در جلسه وعده دادند که آنچه را که در جلسه متذکره یاد گرفته اند برای شاگردان و خانواده و همسایههای خود میرسانیم و خواهان تدویر جلسات بیشتر در مکتب متذکره گردیدند.


بازنشر این مطلب