گزارش‌های روزانه بازدید:511 تاریخ نشر:2018-03-07

هشت مارچ، فرصت برای بازنگری وضعیت زنان درآیینۀ فرصت‌ها، چالش‌ها و راه‌کارها

دفتر ساحوی بامیان

دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان با همکاری نهاد مختلف فرهنگی و مدنی، به پیشواز  روز جهانی همبستگی زنان «8 مارچ» برنامه‌های متنوع آگاهی‌دهی را به منظور شناسایی فرصت‌ها، چالش‌ها و راه کارهای فرا راه حمایت و انکشاف حقوق زنان برای رسیدن به جامعه استوار بر ارزش‌های انسانی و مدنی و قانون محور راه اندازی نموده است.

توزیع مجلات و سایر نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر، نصب  ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫـای تبلیغاتی، برای افزایش آگاهی از حقوق زنان ﺑـﻪ راﻧﻨـﺪﮔﺎن و اﻓـﺮاد در ﺣــﺎل ﮔــﺬر در محلات مزدهم شهر، نقاشی تصاویر و پیام های حمایت از حقوق و آزادی های زنان در دیوار ها و نمایش تیاتر های خیابانی به دانش آموزان و مردم عادی در سطح شهر به پیشواز هشت مارچ روز جهانی همبستگی زنان از جمله برنامه های است که از چند روز به این سو در سطح شهر از سوی دفتر ساحوی بامیان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آغاز شده است.

نقاشی تصاویر حاوی پیام های حمایت از حقوق زنان در دیوار های سمنتی قومندانی امنیه بامیان برای اولین بار در این ولایت توسط گروه هنری رنگ صلح با حمایت مالی دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در این ولایت صورت می گیرد. گروه هنری رنگ صلح که شامل دختران و پسران نو جوانی است که از دو روز به این سو درحال نقاشی تصاویر و طرح های خاص ی به همین مناسبت می باشند.

تیاتر خیابانی ابتکار دیگری است که روز سه شنبه 15 حوت، گروه تیاتر خانه فرهنگ بامیان با همکاری مالی و تخنیکی دفتر ساحوی بامیانِ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در محوطه لیسه ذکور مرکز بامیان برای بیش از چهار صد نفر دانش آموز دختر و پسر در حضور فعالین حقوق زن، فعالین مدنی و خبرنگاران اجرا گردید. تیاتر خیابانی که حاوی پیام های نابسامانی ها و چالش ها درعرصه های حیات فردی واجتماعی، زنان می باشد به گونه اشتراکی اجرا شد و خود تماشا کنندگان نیز در ارایه راه حل ابراز نظر کرده و به عنوان یک شخصیت نقش بازی نمودند.

این برنامه ها در حال در سطح شهر بامیان اجرا می شود که نهاد های مختلف مثل ریاست امور زنان، دفتر ولایت، ریاست معارف و موسسات غیر دولتی قرار است برنامه های متعدد مثل میز گرد، جلسات و گرد همایی بزرگ مردمی را در مر کز و ولسوالی های ولایت بامیان راه اندازی کنند. قابل یاد آوری است که در کنار برنامه های یاد شده قرار است دفاتر ساحوی بامیان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و یوناما روز چهار شنبه 16 حوت، کنفرانس گرامی داشت از هشت مارچ را با حضور صد ها تن از فرهنگیان، فعالین مدنی و حقوق زن و... در مر کز بامیان  برگزار نمایند.


بازنشر این مطلب