گزارش‌های روزانه بازدید:422 تاریخ نشر:2018-03-07

دادخواهی برای کاهش چالش‌های سکتور عدلی و قضایی در ولایت بامیان

دفتر ساحوی بامیان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. حاکمیت قانون پیش‌شرط مهم تأمین حقوق بشر است و مسئولان ارگان‌های عدلی و قضایی باید به این مسئله توجه جدی مبذول داشته و با تلاش‌های بیشتر، زمینه و امکان دسترسی مؤثر شهروندان به عدالت را فراهم سازند.

به خاطر اهمیت خاص ارگان ها عدلی و قضایی در جلو گیری از نقض جقوق بشر،  تامین حاکمیت قانون و روند رسیدگی قانونی به دوسیه های حقوقی و جزایی در ارگان های عدلی وقضایی و ارتقای سطح همکاری های جاری نهاد عدلی و قضایی با دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان قبل از ظهر روز سه شنبه 15 حوت 1396 خانم زهرا معتمدی رئیس این دفتر در جلسه هماهنگی نهاد های عدلی و قضایی در ریاست محکمه استناف ولایت بامیان اشتراک نموده و مشکلات و نگرانی های موجود فرا راه دست رسی شهروندان به عدالت را با مسولین این نهاد ها شریک ساخت.

خانم معتمدی مشکلات و چالش های موجود را که در نتیجه یافته های نظارتی بخش های مختلف کاری کمیسیون مستقل حقوق بشر  در سکتور عدلی و قضایی از مرکز و ولسوالی های ولایت بامیان بر جسته گردیده بود، چنین برشمرد:

  1. حل و فصل قضایای مختلف جنایی و حقوقی از طرف ارگان پولیس بدون ارسال قضایا به سارنوالی مربوطه در ولسوالی ها به خصوص ولسوالی کهمرد ولایت بامیان.
  2. غیر حاضری کار مندانِ نهاد های عدلی و قضایی بخصوص سارنوالان و قضات در نزدیکی های عید ها و رخصتی های دیگر که باعث سرگردانی و عدم رسیدگی به موقع به دوسیه های مراجعین شده است.
  3. عدم رسیدگی به موقع مطابق میعاد معین قانونی در بعضی قضایا در ولسوالی ها.
  4. نبود توقیف خانه در ولسوالی ها
  5. مشکلات موجود در اعاشه و محل بود وباش اطفال محجوز در مرکز اصلاح و تربیت اطفال
  6. خدمتی بودن پرسونل مسلکی پولیس و سارنوالی ی یک ولسوالی به سایر واحد های اداری بامیان تا اندازه که در کار نهاد در همان ولسوالی سکته گی و چالش ایجاد کرده است.
  7. ارسال نکردن به موقع قضایا به سارنوالی توسط پولیس موظف به خصوص حوزه اول امنیتی بامیان
  8. عدم حضور موثر زنان در ارگان های عدلی و قضایی

موضوعات مطرح شده و سایر موضوعات شامل اجندای جلسه به گونه مفصل به بحث گرفته شده و راه های حل ممکن برای رفع نواقص در نظر گفته شده و تصامیم لازم اتخاذ شد. خانم معتمدی رئیس دفتر ساحوی بامیان کمیسیون مستقل حقوق بشر، همچنان تاکید نمود که رعایت حقوق اساسی و قانونی افراد محروم از آزادی، برخورد و عمل در چارچوب قوانین نافذه کشور و احترام به ارزش های بنیادین حقوق بشر از مهم ترین مسئولیت نهادهای عدلی و قضایی و نهادهای امنیتی می باشد که آرزو مندیم با تداوم نشست های هماهنگی سطح روابط بین نهاد های مختلف سکتور عدلی و قضایی و کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر ساحوی بامیان ارتقا یابد. در پایان اعضای جلسه قضاوتمند غوث الدین طارهری رئیس محکمه استناف، سلمان علی سروش رئیس سارنوالی استناف ولایت، جلیل واثق آمر جنایی قومندانی امنیه، محمد ذکی فصیحی آمر محبس، نماینده مقام ولایت بامیان، ریاست خابرات و سایر اشتراک کنندگان به نمایندگی از نهاد های شان متعهد شدند که در حد توان به مشکلا مطرح شده در این جلسه رسیدگی نمایند تا در جلسات آینده به گونه عملی شاهد حل و کاهش این مشکلا باشیم.


بازنشر این مطلب