نظارت از دسترسی به حق صحت در ولسوالی گرشک هلمند

 

دفتر ولایتی هلمند

از انجایکه بر اساس ماده ۵۲ قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان مکلفیت دارد تا موارد متذکره این ماده را برای تمام اتباع افغانستان مهیا نماید، بتاریخ۱۶ دلو۱۳۹۶ از شفاخانه دولتی ولسوالی نهرسراج ولایت هلمند بازدید به عمل آمد.

این ولسوالی دارای (۱) شفاخانه درمرکز ولسوالی می‌باشد و به تعداد (۱۰) باب کلینیک صحی در قریه جات فعال است که خدمات صحی برای تمام باشندگان ولسوالی ارایه می‌نماید شفاخانه متذکره به تعداد (۳۰) بستر دارد که برای باشندگان آن ولسوالی خدمات صحی عرضه می‌نماید. به تعداد (۵) تن داکترمرد و به تعداد (۲) تن داکتر زن و به تعداد (۴۰) تن پرسونل در شفاخانه متذکره ایفای وظیفه می‌نمایند و به تعداد (۳۰۰) تن مراجعین و مریضان روزانه به شفاخانه مراجعه می‌نمایند که قبلا موسسه (ACTD) مسولیت تمویل ادویه جات مراکز صحی را به عهده داشت.

درحال حاضر با موسسه (برک) قرار داد شده است، تبدیل موسسه تمویل کننده از علت اصلی بی‌سرنوشتی داکتران و سایر پرسونل شفاخانه محسوب می‌گردد. کمبود امکانات و تجهیزات، دوری ساحات مسکونی از مراکز صحی و کمبود داکتران  مسلکی از مشکلات و چالش‌های عمده می‌باشد. همچنان از ۴ معاینه خانه شخصی و کلنیک اردو ملی لوای نمبر ۳ ولسوالی نهرسراج بازدید به عمل آمد.

قابل ذکر است که استفاده کنندگان از مراکز صحی این ولسوالی چندان راضی به نظر نمی‌رسیدند و از کمبود ادویه و وسایل طبی شکایت داشتند که به منظور حمایت از حق صحت که یک حق بشری است با مسول شفاخانه نشست دوباره‌یی به عمل آمد و در مورد مشکلات مردم تقاضا گردید تا در مورد ارایه خدمات صحی برای مردم این ولسوالی به خصوص زنان و اطفال توجه صورت گیرد که ایشان مشکلات را پذیرفتند و وعده ارایه خدمات صحی بهتر و بیشتر را دادند.


بازنشر این مطلب