گزارش‌های روزانه بازدید:519 تاریخ نشر:2018-03-24

امضاء تفاهمنامه همکاری آموزشی حقوق بشر با دانشگاه و دارالمعلمین عالی غور

سجاد ساحل

دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، روز دو شنبه مورخ 21 حوت 1396 تفاهمنامه آموزشی حقوق بشر را با موسسه تحصیلات عالی غور و دارالمعلمین عالی غور به امضا رسانید.

اهداف این تفاهمنامه گسترش همکاری بین کمیسیون، پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی و توسعه و تعمیم حقوق بشر به صورت اکادمیک از طریق همکاری با پوهنتون‌ها و موسسات تحصیلات عالی عنوان شده است.

ولایت غور نظر به راهای مواصلاتی صعب العبور که با مرکز کشور و ولایات هم جوار دارد و از طرف دیگر از اینکه حکومت مرکزی تا هنوز به این ولایت توجه قابل ملاحظه ای نداشته است از نقطه نظر توسعه و انکشاف در عرصه های مختلف عقب مانده تر است نسبت به بسیاری از ولایات کشور؛ لذا می توانیم این ولایت را یکی از جمله ولایات محروم و دور افتاده افغانستان گفت.

موجودیت گروهای مخالف دولت، مسلحین غیر مسؤل ، جنگ های ذات البینی، زرع و قاچاق مواد مخدر، زور گوی و ... از جمله چالش های است که حاکمیت قانون را به شدت صدمه زده و مانع توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شود.

موضوع حقوق بشر یکی از موضوعات پر چالش در نهاد های تحصیلی ولایت غور است. از اینکه سطح سواد در این ولایت پایین بوده و اغلب مردم در این ولایت سنت گرا هستند و کمتر به ارزش های امروزی حقوق بشر باوردارند؛ محصلین جدید الشمول در این نهاد ها با مزایای حقوق بشر آشنای نداشته و حتی در برخی موارد از خود مخالفت نشان میدهند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دفتر ولایتی غور همکاری های چند ساله با موسسات تحصیلات عالی غور و دارالمعلمین عالی غور داشته و همواره تلاش کرده است بر علاوه سایر فعالیت های توسعوی حقوق بشر تا از طریق همکاری با موسسات تحصیلی نیز حقوق بشر را نهادینه نماید.

محصلین آموزش حقوق بشر در نهاد های تحصیلی عموماً بعد چند جلسه ای پی می برند که حقوق بشر در تقابل با مسائل عقیدتی آنها قرار نداشته بلکه برای هر انسانی حق میدهد که دین داشته باشد و در عقاید خود آزاد باشد. آنها پی می برد که حقوق بشر چیزی نیست مگر یک شیوه درست زندگی کردن که زندگی باهمی را در فضای صلح و فارغ از هر نوع ترس و اضطراب تآمین می کند. محصلین که حقوق بشر را فرا می گیرند به این نتیجه می رسند که هرچه بد بختی و مشکلات که فراراه زندگی بشر است حاصل بی توجهی به ارزشهای حقوق بشری و نتیجه نقض های گسترده حقوق بشری است.

به اساس این تفاهمنامه ها همکاری ها بین کمیسیون و نهاد های تحصیلی بیشتر میگردد و تلاش فراوان برای فرهنگ سازی حقوق بشری توسط نهاد های های همکار صورت خواهد گرفت.


بازنشر این مطلب