گزارش‌های روزانه بازدید:526 تاریخ نشر:2018-03-24

برگزاری جلسه هماهنگی با نمایندگان رسانه‌ها و خبرنگاران در ولایت غور

دفتر ولایتی غور

دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز سه‌شنبه مورخ 22 حوت 1396 جلسه هماهنگی ربعوار  را با اشتراک 14 تن از مسؤلین و نمایندگان رسانه ها، رئیس اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی قوماندانی امنیه در سالن کنفرانس دفتر برگزار نمود.

مسؤولین و­نمایندگان رسانه های محلی در­نخست از دفتر ولایتی غور کمیسیون جهت تدویر جلسه هماهنگی ابراز قدردانی نمودند، سپس اشتراک کنندگان جلسه روی موضوعات ذیل بحث نمودند؛ حریق شدن رادیو سرحد و ­عدالت و روشن نشدن عاملین این رویدادها، عدم کمک های مالی برای تقویت این رسانه­ها، از چاپ افتادن نشرات چاپی به دلیل مشکلات مالی، مشکلات رادیو تلویزیون ملی غور و مشکلات امنیتی خبرنگاران مانند عدم پیگیری قضایای لت و کوب خبرنگاران با اشاره به قضیه لت و کوب یاسین آژند.

در ختم جلسه اشتراک کنندگان روی موارد آتی تاکید کردند:

تمام ادارات دولتی و غیر دولتی بخصوص ارگانهای امنیتی و دفاعی و اداره مقام ولایت خبر و اطلاعات را به  اسرع وقت در اختیار خبرنگاران قرار دهند.

تا هنوز گزارش دقیق از حریق رادیو های سرحد و عدالت توسط پولیس کشفی ارائه نشده است، پولیس کشفی روشن نماید که چرا تحقیق و بررسی کامل نشده و اگر شده به اساس یافته های خود عاملین را مشخص نماید.

هر اداره رسانه خصوصی با کارمندان شان رسماً قرارداد داشته باشند و برای خبرنگاران و کارمندان شان کارت هویت توزیع نمایند.

برای اعمار ساختمان رادیو تلویزیون ملی غور، هم اکنون پروژه روی دست است؛ برای اینکه بودجه این پروژه از دست نرود، اداره محلی غور جای ساخت تعمیر این اداره را تثبیت نموده و به هر نحوی ممکن برنامه ساخت تعمیر رادیو تلویزیون در سال جدید مالی تطبیق گردد.


بازنشر این مطلب