گزارش‌های روزانه بازدید:377 تاریخ نشر:2018-03-26

امضای قرارداد تدریس حقوق بشر از سوی دفتر ولایتی کمیسیون و دانشگاه دولتی فاریاب

بخش مطبوعات دفتر ولایتی فاریاب

آموزش و تدریس مضمون حقوق بشر در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، یکی از فعالیت‌های عمده و مؤثر دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در راستای گسترش و ترویج ارزش‌های حقوق بشری در میان شهروندان کشور می‌باشد.

از این رو ریاست دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر اساس برنامۀ استراتیژیک و برنامۀ عمل سالانۀ کمیسیون، موضوع آموزش و تدریس مضمون حقوق بشر در دانشگاه دولتی فاریاب را در سرآغاز برنامه‌های آموزشی خود قرار داده و از آغاز سال مالی 1397 تفاهم‌نامه‌های جداگانه را با پوهنوال دیپلوم انجنیر گل‌احمد فضلی رئیس دانشگاه فاریاب، پوهندوی محمد اشرف شریفی استاد دانشکده ادبیات و علوم بشری و پوهنیار قدرت‌الله چقماق استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فاریاب به امضاء رسانیده است.

گفتنی است که این تفاهم‌نامه به منظور تدریس مضمون حقوق بشر برای دانشجویان دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی و ادبیات و علوم بشری در جریان یک سمستر درسی چهارماهه (اعتبار از تاریخ 15 حوت 1396 الی 15 سرطان 1397) از سوی سیدحفیظ‌الله فطرت رئیس دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و پوهنوال دیپلوم انجنیر گل احمد فضلی رئیس دانشگاه دولتی فاریاب منعقد گردیده و بر اساس آن، تدریس مضمون حقوق بشر در دانشکده‌های مذکور آغاز می‌گردد.


بازنشر این مطلب