گزارش‌های روزانه بازدید:387 تاریخ نشر:2018-03-26

جلسه آموزشي با اشتراک زنان در قریه جمشیدی بالا ولسوالی پشتونکوت

دفتر ولایتی فاریاب

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جلسه آموزشی نیم روزه را در رابطه به حقوق اطفال به تاریخ 27/12/1396 با حضور و اشتراک 34 تن از زنان و دختران قریه جمشیدی بالا ولسوالی پشتونکوت دایر نمود.

جلسه  با تلاوت آیاتی از کلام روح‌نواز الهی توسط یکی از اشتراك كنندگان آغاز گردیده سپس ناظر ساحوی بخش حمایت حقوق اطفال دفتر ولایتی فاریاب ضمن خوش آمدید به اشتراک کننده گان افزود: دوره کودک نسبت به سایر دوره‌های زندگی خیلی حساس و مهم است زیرا به صورت طبیعی پایه و تهداب شخصیت فرد در این دوره بنا نهاده می‌شود، بنآ در این دوره زندگی اطفال به کمک، دستگیری، همکاری و رهنمایی بزرگان بیشتر نیاز دارند. بدون تردید، اطفال قشر نیازمند، ناتوان و آسیب‌پذیر جامعه اند و در دوره طفولیت به مراقبت و توجه ویژه ضرورت دارند و مانند سایر اقشار جامعه حق دارند بطور سالم و عادلانه زندگی کنند و از هر گونه شرایط و زمینه مطلوب و سالم که برای رشد قوای بدنی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی آنها موثر و مفید است بهرمند گردند.

در این جلسه در رابطه به اهداف و فعالیت‌های کمیسیون، حقوق طفل از دیدگاه اسلام و کنوانسون حقوق طفل معلومات مفصل ارائه گردید که اشتراک کنندگان با علاقمندی کامل این مباحث را دنبال کرده رعایت آن را از مکلفیت‌های اساسی خویش دانستند. و از دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشرجهت تدویر برنامه‌های متعدد آموزشی بخاطر بلند بردن سطح آگاهی زنان اظهار امتنان نموده خواهان تداوم همچو برنامه‌ها گردیدند.


بازنشر این مطلب